Slamtaxa

Lyssna

År 2015 införde Vännäs kommun, tillsammans med Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Umeå, avvattnande teknik vid tömning av enskilda avlopp/slambrunnar upp till och med 4 m3.

I priset för tömning av slambrunn/-tank ingår 20 meter slanglängd (räknas från slambilen till brunnens/tankens botten).

Den här taxan är beslutad och antagen av Kommunfullmäktige och gäller från och med 2021-01-01.

Renhållnings- och avfallstaxa 2021 (pdf)

Alla avgifter är inklusive moms.

Tömning av slambrunn

Brunn upp till 4 m3, avvattnande teknik 960,00
Brunn upp till 4 m3, heltömmande teknik (inkl. miljöavgift) 1 450,00
Miljöavgift 440,00
Brunn 4,1-9 m3 (heltöms) 1 400,00
Brunn 9,1 m3 (heltöms) 2 050,00
Brunn - tillägg per m3 över 9,1 m3 (heltöms) 225,00


Extratömning av slambrunn

Ibland kan man behöva tömma sin slambrunn utanför ordinarie körlista och då kan man beställa en extratömning. I priset för extratömningen tillkommer, utöver ovanstående tömningskostnad av brunnen, en framkörningsavgift enligt nedan.

Framkörningsavgift

Tömning inom 8 kalenderdagar 800,00
Tömning inom 24 timmar (vardag) 1 325,00

Akut tömning (tömning samma dag om beställningen
är gjord innan kl. 12.00)

1 600,00

 

Tömning av sluten slamtank

De som har en sluten tank måste själv beställa slamtömningen av sin tank. Det betyder att tanken inte kommer att tömmas förrän kunden själv beställer tömning hos oss på renhållningsavdelningen, 0935-14 000 (vx) eller soporochvatten@vannas.se 

När kunden har behov av att tömma tanken kontaktar man renhållningsavdelningen och beställer en tömning inom 8 kalenderdagar. Kunden kan givetvis även fortsättningsvis beställa akuttömning (tömning samma dag om beställning görs innan klockan 12.00) respektive tömning inom 24 timmar (vardag). Tankar heltöms alltid.

Sluten tank upp till 4 m3 1 450,00
Sluten tank 4,1-9 m3 2 500,00
Sluten tank - tillägg per m3 över 9,1 m3 225,00


Vid beställning av slamtömning tidigare än 8 kalenderdagar tillkommer en framkörningsavgift enligt nedan.

Tömning inom 24 timmar, vardag 1 325,00
Akut tömning (tömning samma dag om beställningen
är gjord innan kl. 12)
1 600,00

 

Tilläggstjänster

Extra slang (slanglängden mäts från slambilen till
brunnens/tankens botten)
21-35 meter 155,00
36-50 meter 263,00
51 meter och uppåt 914,00
Lyft av tungt brunnslock, utan bra häv/lyft eller skjutanordning 900,00
Bomkörning (tömning har inte kunnat ske på grund av hinder, bristfällig väg eller annat som inte avstyrts i tid av fastighetsägaren) 670,00

 

Kontaktperson: Inger Olofsson