När kommer slambilen?

Lyssna

Ordinarie slamtömningsperiod är från maj till och med november och Vännäs kommun delas upp i fem olika slamområden. Vår entreprenör tömmer inom dessa områden på vardagar mellan klockan 6.00 och 22.00.

Från och med 2016 måste kunder med sluten tank själva beställa tömningen av sin tank. Det betyder att tanken inte kommer att tömmas förrän kunden själv beställer tömning hos renhållningsavdelningen, 0935-14 000 (växeln) eller via e-post. Vi gör detta för att säkerställa att fastigheten inte kommer att stå tom en längre tid efter tömning så att eventuella doftproblem uppstår i fastigheten. När kunden har behov av att tömma tanken kontaktar man renhållningsavdelningen och beställer tömning inom 8 arbetsdagar.

OBS! Om du har beställt spolning av brunnen måste du kontaktar oss om detta så att inte brunnen blir tömd även enligt ordinarie tömningslista. Det är ditt ansvar att kontakta oss och meddela oss att ni inte behöver ha tömt en gång till det året.

Beräknad tömningsperiod

Maj-juni

  • Slamområde 1: Berg, Rödtjärn, Strand, Sunnanå. Första tömningen för de som har tömning 2 gånger per år.

Juni-juli

  • Slamområde 2: Fiskbäcken, Gullbyn, Hedlunda, Jämtland, Kvarlund, Långfors, Nyåker, Selet, Selslund, Svettåker, Vännfors, Vännforsbäck, Vännänget, Västra Selet, Västra Spöland, Västra Vännfors, Östra Spöland.

Juli-augusti

  • Slamområde 3: Bergnäs, Berglunda, Björnlandsbäck, Bojnäs, Dalarö, Eriksborg, Hjåggsjö, Holmbäck, Holmsjö, Håknäs, Högbäck, Högland, Kallhögen, Klintsjö, Kronoborg, Kvarnsvedjan, London, Långsjö, Lybäck, Mosjö, Mjösjö, Nybo, Nyland, Nylandsnäs, Nyliden, Nynäs, Ockelsjö, Pengsjö, Skavdal, Strömbäck, Södra Hjåggsjö, Tobacka, Trinnliden, Vinbäck, Åkerbäck, Åkertjärn, Örsbäck, Östanbäck, Östanlid, Östansjö.

September-oktober

  • Slamområde 4: Fällfors, Gransele, Harrseleforsen, Harrsele, Hednäs, Hällfors, Hällnäs, Högås, Innergård, Kamparbäck, Karlsberg, Kolksele, Långnäs, Nygård, Pengfors, Penglund, Norrmalm, Södra Nyby, Västerås, Västra Pengfors, Östergård, Österselet.

Oktober-november

  • Slamområde 5: Bergbäck, Brännan, Fagerlund, Forsbacka, Gullbäck, Gullsjö, Gullsjöäng, Jämteböle, Järvdal, Kvarnfors, Lillsjö, Nilsland, Orrböle, Snålltjärn, Stennäs, Stärkesmark, Tallberg, Tväråbäck, Västerbäck.

November

  • Andra tömningen för de som har tömning 2 gånger per år.

Kontaktperson: Maria Lundberg