Foto: Calle Bredberg

Lediga tomter

Lyssna

Idag finns ett utbud av prisvärda småhustomter såväl i tätort som på landsbygd. Några bostadsområden ligger centralt och har älvsutsikt, andra områden ger dig möjlighet att kombinera boende och företagande.

Tomter till försäljning i Vännäs kommun

(Nedan reservationer är uppdaterade 2021-04-14)

Kvartsvägen och Stenvägen i Vännäs
Fastighetsbeteckningar: RUBINEN 1-2 (nr 2 är reserverad), SAFIREN 4 samt SMARAGDEN 2-4 och 8 (nr 3 och 8 är reserverade). 
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Nybyvägen i Vännäs
Fastighetsbeteckning: AMAZONITEN 8.
På grund av tomtens lutningsförhållanden bör tomten bebyggas med sluttningshus.
Grundundersökning behövs samt packningskontroll i vissa fall.

Dansbanegatan i Vännäs
Fastighetsbeteckningar: DRAGSPELET 1-4 (nr 3 och 4 är reserverade) samt KLARINETTEN 1-4 (nr 2 är reserverad).
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Isbanegatan i Vännäs
Fastighetsbeteckningar: TRÄNAREN 6 och SMÅSKOLLÄRAREN 1.
På grund av tomternas lutningsförhållanden bör tomterna bebyggas med sluttningshus. 
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Stamvägen 8 i Vännäs
Fastighetsbeteckning: OXELN 3.
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Envägen 37 i Vännäs
Fastighetsbeteckning: ENEN1.
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Stationsvägen i Vännäsby
Fastighetsbeteckningar: RÅDJURET 2 och 4 (båda är reserverade), SNICKAREN 1. 
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Rådjursgatan i Vännäsby
Fastighetsbeteckning: KATTEN 2 (reserverad).
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Kvarnstigen och Gothnellsgatan i Vännäsby
Fastighetsbeteckningar: OLOFSBORG 2 (reserverad).
Grundundersökning behövs för plintgrunder, för platta på mark krävs packningsprov.

Nya tomter i Vännäsby
Ny detaljplan har fått laga kraft för ett markområde öster om Gothnellsgatan. Kontakta plan- och byggavdelningen för mer information.

Rönnvägen i Tväråbäck
Fastighetsbeteckningar: JÄMTEBÖLE 1:68, 1:70, 1:77, 1:79, 1:81-1:87.
Grundundersökning behövs för plintgrund.

Reserverade tomter:
Tomt markerad som reserverad betyder att det finns en bokning på tomten men den är inte såld. Är du intresserad av en reserverad eller ledig tomt kontakta Miljö- och byggavdelningen på plan.miljonamnden@vannas.se

Här finns kartor över respektive tomtområde. Kontrollera karta mot texten ovan, avseende vilka tomter som är lediga/reserverade.

OBS: Avvikelser mot kartunderlaget förekommer, kartor är ej aktuella

Lediga tomter i Vännäsby, översiktskarta (pdf)

Lediga tomter Kvarnstigen, Stationsvägen, Rådjursgatan (pdf)

Lediga tomter i Vännäs, översiktskarta (pdf)

Lediga tomter Kvartsvägen, Stenvägen, Nybyvägen (pdf)

Lediga tomter Dansbanegatan (pdf)

Lediga tomter Stamvägen, Envägen (pdf)

Lediga tomter Isbanegatan (pdf)

Lediga tomter Tväråbäck (pdf)

Tomtpriser

Här nedan ser du tomtpriser för Vännäs, Vännäsby och Tväråbäck.
OBS: Priserna kommer att höjas under början av 2021.

Vännäs 160 000 kr
Över 1000 m2, tillägg 60 kr/m2

Vännäsby 180 000 kr
Över 1000 m2, tillägg 60 kr/m2

Tväråbäck 50 000 kr
Över 1000 m2, tillägg 20 kr/m2

Vännäs/Vännäsby (Radhus- /Kedjehustomt) 100 000 kr
Över 500 m2, tillägg 60 kr/m2

 

Byggbonus för energismarta hus

Nu kan du som bygger nytt småhus i Vännäs Kommun få en byggbonus om 40 000 kronor. (Beslut i Kommunfullmäktige 2019-04-08).

Läs mer på www.vannas.se/byggbonus

Kontaktperson: Carola Nordlöf