Fem steg till ditt drömhus

Lyssna

Vad gäller när du vill bygga? Att bygga hus är en spännande process. Mycket ska bestämmas och funderas över. Med följande 5 enkla steg hjälper vi dig genom processen från att välja tomt till bygglovsansökan. Här får du nyttig information om vad som gäller och vem du ska kontakta när du behöver hjälp.

 

Välj tomt

Vi har ett antal lediga tomter i kommunen både i Vännäs, Vännäsby och Tväråbäck. Du kan välja att förboka/reservera en tomt genom att kontakta Miljö- och byggavdelningen. När du bokar en tomt binder du dig inte till ett köp. Du hittar lediga tomter här (länk).


 

Se vad du får bygga

Alla tomter inom tätorten regleras av detaljplaner som anger vad du får bygga, hur stort, hur högt, antal våningar, hur nära gatan med mera.

Detaljplaner måste ha ett visst upplägg för att vara juridiskt hållbara. Hör av dig till oss om du behöver information om vad som gäller för den tomt du är intresserad av. Du får även gärna boka tid med oss för ett personligt möte då vi kan träffas och gå igenom alla dina frågor.


 

Ansök om bygglov

I samband med att köpekontraktet för tomten skrivs är det dags för dig att söka bygglov. Kanske har du redan varit i kontakt med någon småhustillverkare och vet vad du vill bygga? Dessa företag brukar hjälpa till med alla bygglovshandlingar som krävs men du kan självklart kontakta oss för mer information eller läsa mer om bygglovsprocessen här: Länk till information om bygglovsprocessen (öppnas i samma flik)

För en komplett bygglovsansökan ska en nybyggnadskarta upprättas. Den sammanfattar vilka bestämmelser som finns på fastigheten, markhöjder, var vatten och avlopp ansluts med mera. På nybyggnadskartan ritar du eller husleverantören in var bostadshuset och eventuella komplementbyggnader ska stå och vilken höjd grunden får. Kartan skickas sedan med i bygglovsansökan och kallas då för situationsplan. Nybyggnadskartan beställs hos miljö- och byggavdelningen men den bekostas av dig (länk till blanketten finns längre ner).

För att grundlägga huset på rätt sätt kan en geoteknisk undersökning av marken behövas. Den visar vilka markförhållanden som finns på den aktuella tomten och rekommendationer för hur markarbetena ska göras. I vissa fall har vi på kommunen befintliga undersökningar som ni kan få ta del av, i annat fall beställer du arbetet av någon sakkunnig. En geoteknisk undersökning kan kosta mellan 10 000- 20 000 kronor beroende på vilken metod de använder sig av.

Blankett: Ansökan om bygglov (öppnas i ny flik)

Blankett: Ansökan om upprättande av nybyggnadskarta (öppnas i ny flik)

Ansök och skriv avtal med kommunen

När du bestämt dig för att köpa tomten lämnar du in en skriftlig ansökan till kommunen. Skicka in den direkt via länken till blanketten Ansökan om tomtköp nedan, eller skriv ut och lämna den till miljö- och byggavdelningen.

Efter att du lämnat in en ansökan tar vi fram ett kontraktsförslag. När vi båda är överens träffas vi för att signera avtalet. I avtalet skrivs det in att byggnadsarbetet ska påbörjas inom två år från köpet.

Därefter hjälper vi dig att ansöka om lagfart som gör att du juridiskt sett blir ägare till fastigheten.

Blankett: Ansökan om tomtköp (öppnas i ny flik)


 

Teckna övriga avtal (VA, bredband, el)

Anslutning till vatten och avlopp, VA, kostar 75 735 kronor (2017). För en villa tillkommer en så kallad lägenhetsavgift på 9382 kr samt 10 kr/m2 tomt (angivna priser är med moms).
Under denna länk kan du läsa mer om VA-taxan/EL
.
För att ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp, kontakta Gatuavdelningen.

Länk El: Information om elanslutning, Vattenfall (öppnas i ny flik)

Länk Bredband: Information om bredbandsanslutning (öppnas i ny flik)

Tips! mittbygge.se kan du få goda råd och tips om hur du gå vidare i byggprocessen.

Sammanställda kostnader:

Ärende

Ungefärlig kostnad

Utförs av

Bygglov

15-25 000 kr Miljö- och byggavdelningen
Nybyggnadskarta 6 000 kr Miljö- och byggavdelningen
Utsättning 7 000 kr Gatuavdelningen
Kontrollansvarig 10-20 000 kr Konsult
Geoteknisk undersökning 10- 20 000 kr Konsult

 

Anslutningskostnader:

Ärende

Ungefärlig kostnad

Kontakta

El - Kontakta Vattenfalls kundservice för prisuppgift
Vatten & avlopp 100 000 kr Gatuavdelningen, Vännäs Kommun
Bredband 12 500 kr Vännäs Kommuns IT-avdelning, www.vannas.net
TV 2-5 000 kr Vännäs Kommuns IT-avdelning, www.vannas.net

Kontaktperson: Carola Nordlöf