Vännäs kommuns fonder

Lyssna

Vännäs kommun delar årligen ut förtjänststipendium inom kulturområdet, inom föreningsområdet samt inom miljöområdet. Stipendiesumman är totalt 8 000 kr för respektive stipendium och kan delas mellan flera mottagare. Stipendieutdelning sker alltid i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året, normalt en måndag i slutet av november månad.

Kulturstipendium

Vännäs kommuns kulturstipendium är till för att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Förslag på stipendiat och motivering ska ha kommit in till kommunen (barn- och utbildningsförvaltningen) senast den 15 oktober. Notera att detta stipendium inte kan sökas för egen del utan stipendiat ska ha blivit nominerad av annan. Kontaktperson för kulturstipendiet är kultur- och bibliotekschef Carina Zakrisson.

Skicka din ansökan till: barn.utbildningsnamnden@vannas.se eller till Barn- och utbildningsförvaltningen, 911 81 Vännäs. Märk kuvertet eller e-posten med "kulturstipendium"

Föreningsstipendium

Vännäs kommuns föreningsstipendium är till för att uppmuntra någon som gjort något positivt i en förening eller som har visat bra ledarskap i föreningen. Förslag på stipendiat och motivering ska ha kommit in till kommunen senast den 15 oktober. Kontaktperson för föreningsstipendiet är Peter Lundström.

Skicka din ansökan till vannas.kommun@vannas.se eller till Vännäs kommun, kommunstyrelsen, 911 81 Vännäs. Märk kuvertet eller e-posten med "föreningsstipendium"

Miljöstipendium

Vännäs kommuns miljöstipendium är till för att uppmärksamma och uppmuntra insatser inom miljöområdet. Förslag på stipendiat och motivering ska ha kommit in till kommunen senast den 15 oktober. Kontaktperson för miljöstipendiet är Susanna Siljetun

Skicka din ansökan till vannas.kommun@vannas.se eller till Vännäs kommun, kommunstyrelsen, 911 81 Vännäs. Märk kuvertet eller e-posten med "miljöstipendium"

Kontaktperson: Susanna Siljetun