Vännäs kommuns stipendier

Lyssna

Vännäs kommun delar årligen ut förtjänststipendium inom kulturområdet, inom föreningsområdet samt inom miljöområdet. Stipendiesumman är totalt 10 000 kr för Kulturstipendium och Föreningsstipendium respektive 8 000 kr för Miljöstipendium och kan delas mellan flera mottagare. Stipendieutdelning sker alltid i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året, normalt en måndag i slutet av november månad.

Nominering till Vännäs kommuns stipendier görs via vår e-tjänst och ska vara inskickad senast den 15 oktober.
Klicka här för att öppna e-tjänsten.

Om du saknar e-legitimation och därför inte kan använda e-tjänsten går det bra att kontakta stipendiets kontaktperson.

Kulturstipendium

Vännäs kommuns kulturstipendium är till för att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda kulturella områden. Notera att detta stipendium inte kan sökas för egen del utan stipendiat ska ha blivit nominerad av annan. Kontaktperson för kulturstipendiet är kultur- och bibliotekschef Carina Zakrisson.

Fullständiga riktlinjer för Vännäs kommuns kulturstipendium      

Föreningsstipendium

Vännäs kommun lyfter kommunens föreningsliv som en stor del i arbetet för folkhälsa, kommunens målbild att livet är lätt att leva i Vännäs och att medborgarna har en aktiv och meningsfull fritid. För att stödja, uppmuntra och belöna verksamhet inom föreningslivet delar Vännäs kommun årligen ut ett föreningsstipendium.

För att kunna tilldelas stipendiet ska minst ett av dessa kriterier vara uppfyllda:

  • Socialt engagemang i föreningsverksamheten
  • Verkat för jämställdhet i föreningslivet
  • Verkat för mångfald i föreningslivet
  • Utvecklat ungdomsaktiviteter
  • Goda ledaregenskaper och prestation som ledare
  • Föreningens organisation, utveckling och förmåga att nå sina mål
  • Nyskapande föreningsverksamhet
  • Idrottslig eller annan prestation i föreningslivet

Stadgar för Vännäs kommuns föreningsstipendium (PDF, öppnas i ny flik)

Kontaktperson: Peter Lundström.

Miljöstipendium

Vännäs kommuns miljöstipendium är till för att uppmärksamma och uppmuntra insatser inom miljöområdet. Kontaktperson för miljöstipendiet är Daniel Theander.

Fullständiga riktlinjer för Vännäs kommuns miljöstipendium

Kontaktperson: Daniel Theander