Mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Lyssna

Mobbning är när någon upprepade gånger blir kränkt av andra. Det kan till exempel vara att bli retad, slagen, eller utfryst. Det kan också vara kränkningar som sker på nätet. I skolan är det de vuxna som har ansvaret för att ingen blir utsatt för mobbning. Här nedan får du mer information om vad du kan göra

Mobbning i skolan

Om ett barn blir mobbat måste det alltid tas på allvar. I skolan är det de vuxna som har ansvaret för att ingen blir utsatt för mobbning.

I skolan, förskolan och på fritids finns det en plan för hur personalen ska hantera mobbning. I Vännäs kommun finns trygghetsteam på varje skola som agerar vid behov. Personalen hanterar situationen lite olika beroende på vilka behov som barn- eller ungdomsgruppen har.

Prata om det!

Det är viktigt att prata om mobbning i skolan. Det kan göra det enklare för en person som är utsatt för mobbning att våga tala om vad som hänt.

Om du blir utsatt för mobbning, kränkande behandling eller vet någon som blir utsatt är det viktigt att prata om det, även om det kan kännas svårt. Du kan till exempel prata med någon vuxen du känner förtroende för, hemma eller i skolan. Du kan också prata med en kurator på din skola (länk) eller med någon på Ungdomsmottagningen (länk).

Tänk på att det aldrig är den mobbades fel att hen blir mobbad.

Vad beror mobbning på?

Ofta kan mobbningen starta när det är dålig stämning i en grupp. De som mobbar försöker kanske hålla ihop i en liten grupp genom att vara taskiga mot någon annan. Ibland beror mobbningen på att det inte finns någon vuxen i närheten som tar ansvar för att alla beter sig på ett bra sätt mot varandra.

Mobbning kan också bero på att den som mobbar mår dåligt och ger sig på andra för att själv känna sig starkare. Ibland kan mobbningen öka för att de som är runt omkring inte vågar säga ifrån. De kanske är rädda för att själva bli mobbade eller förlora vänner.

Effekter av mobbning

Den som blir utsatt för mobbning kan känna sig rädd, ledsen och kränkt. Händer det bara vid ett tillfälle kan man förstås också bli ledsen och må dåligt, även om det då inte kallas för mobbning. Om någon blir mobbad under längre tid kan det påverka självkänslan och man kan känna sig väldigt ensam.

1177 om mobbning

På sidan 1177 (vårdguiden) kan du läsa mer om mobbning och om hur du kan få hjälp eller hjälpa någon annan. Klicka här för att komma direkt till sidan om mobbning (länk, öppnas i ny flik).

 

Kränkande behandling

Du kan bli illa behandlad på olika sätt. Grova former av kränkning är alla typer av våld.

Det kan vara bra att prata om och beskriva det som man själv eller någon annan har varit med om. Man har rätt att slippa våld och kränkningar, men råkar man ut för det finns hjälp att få på olika sätt. Det kan kännas svårt att hålla jobbiga erfarenheter för sig själv, och man ska inte behöva göra det. Vuxna som arbetar med barn och unga får inte kränka barn eller elever, som till exempel säga elaka saker, hota eller använda våld.

Diskriminering

Diskriminering är en slags kränkning som betyder att en person blir sämre behandlad än en annan person.

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om du blir kränkt eller diskriminerad i skolan ska du prata med någon du har förtroende för i skolan, vet du inte vem så kan du prova på elevhälsan. Du kan också vända dig till ungdomsmottagningen. Blir du utsatt för våld kan du också kontakta Centrum mot våld.

Kontaktperson: Tomas Åström