Arbetsmarknadsåtgärd

Lyssna

I Vännäs kommun kan vi hjälpa unga och vuxna arbetssökande med tidsbegränsade insatser som praktik, arbetsträning och individuellt stöd. Målet med insatserna är att individen ska kunna gå vidare till arbete, utbildning och egen försörjning. 

Våra insatser är framförallt till för personer som av olika anledningar inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatserna ger en möjlighet för den enskilde individen att testa ett arbete, pröva sin förmåga, inspireras, motiveras och utvecklas.

I vårt arbete med arbetsmarknadsinsatser har vi ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen (länk) och Försäkringskassan (länk). Är du arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen eller annan myndighet kan du vara aktuell att ta del av våra arbetsmarknadsinsatser. Är du aktuell för insatserna kommer du i ett första steg att träffa en av våra arbetskonsulenter.

Kontaktperson: Annika Jansson