Praktik och arbetsträning

Lyssna

Arbetsträning/praktik kan ske i våra kommunala verksamheter eller i det privata näringslivet.

En förfrågan om stöd ut till arbetsträning/praktik kan komma från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, personen själv eller anhörig. När en förfrågan om stöd inkommit till arbetsmarknadsenheten och insatsen bedöms relevant får individen träffa en arbetskonsulent som hjälper till att utforma ett individuellt stöd.

Vi vänder oss framförallt till:

  • Personer med beslut om daglig verksamhet utifrån LSS eller SOL
  • Personer som inte etablerat sig på arbetsmarknaden
  • Långtidsarbetslösa personer
  • Långtidssjukskrivna personer
  • Personer med funktionsnedsättning

Kontaktperson: Annika Jansson