Sommarjobb 2019

Lyssna

Vännäs kommun erbjuder dig som går ut nian två veckors sommarjobb under 2019. Feriejobb är en satsning av Vännäs kommun för att ge ungdomar en första introduktion i arbetslivet och ett meningsfullt arbete under några sommarlovsveckor.

Arbetstider

Under 2 veckor arbetar du 6 tim/dag. På de flesta arbetsplatser är arbetstiden 08.00-15.00. Då ingår 1 timmes lunch.

Perioder och lön

Period 1: 17 juni-28 juni
Period 2: 1 juli-12 juli
Period 3: 15 juli-26 juli
Period 4: 29 juli-9 aug

Lön 
61 kr Vård och Omsorg
50 kr Övriga jobb

Mot bakgrund av kommunens behov av arbetskraft inom vård och omsorg kommer de som väljer feriejobb inom området få en högre ersättning för att stimulera ett framtida yrkesval.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska ha inkommit senast den 22 mars. Detta för att alla ansökningar ska hinna bearbetas.

Olika typer av arbeten

Gräs, parkskötsel, underhåll
Arbetet innebär gräsklippning, grästrimning, krattning, ogräsrensning, målning och städning inomhus vid regn.

Vård och omsorg
Arbetet innebär bäddning, städning, att läsa, umgås och vara ute tillsammans med pensionärer och hjälpa till vid måltider.

Förskola och fritids
Arbetet innebär städning, målning, materialvård, trädgårdsarbete och lite barngruppsarbete.

Ledare vid fotbollsskolan
Arbetet innebär att vara fotbollsledare under vecka 25+1 vecka med något annat arbete.

Ledare vid beachvolleyskolan
Arbetet innebär att vara ledare inför och under beachvolleyskolan den 4-7 augusti. Kombineras med 1 vecka annat arbete.

Empower Klättring
Arbetet innebär att man är ledare under klättring vid klättertornet. Innan sommaren får man utbildning vid två tillfällen, sedan erhåller man grönt kort i klättring.

Sommarmusikant
Möjligt att söka för dig som spelar instrument eller sjunger. Arbetet innebär repetitioner första veckan och under andra veckan musikuppträdanden på olika platser i kommunen.

Sommarmusikanterna pågår under v. 25-26, därutöver ingår en spelning vid Vännäsdagarna 12 juli. Spelningar på kvällstid förekommer under v. 26.

Frågor och svar

Får man välja arbete och period?
Utifrån dina önskemål i ansökan försöker vi hitta ett lämpligt feriejobb. De flesta vill arbeta den första perioden. Det finns inte platser så det räcker till alla. Därför måste du vara beredd på att du kan erbjudas feriejobb under de andra perioderna istället.

Vi försöker i vår fördelning av platser och perioder uppfylla de önskemål som du anger i din ansökan. När det inte matchar i dina förstahandsönskemål både när det gäller period och arbetsuppgifter, försöker vi ta hänsyn till vilka perioder du angivit att du har möjlighet att arbeta. Det kan också hända att du erbjuds plats som inte passar något av dina önskemål.

Finns det farliga arbetsuppgifter?
Det finns risker i nästan alla arbeten. Handledarens viktigaste uppgift är att lära ut ett bra arbetssätt och ha uppsikt över säkerheten.

När får jag besked?
I mitten av maj börjar vi skicka ut besked till alla som sökt feriejobb.

Blanketter och information

Ansökan om sommarjobb i Vännäs kommun, sommaren 2019 (länk till blankett, öppnas i ny flik)

Fyll i din ansökan noggrant med fullständiga födelsedata, adress, mobil med mera. Har du frågor är du välkommen att ringa vår feriesamordnare.

Sara S. Svanefjord
Tel: 072-245 98 86
sara.svanefjord[at]vannas.se

Om du kommer tjäna mindre än 19670 kr under 2019 behöver du inte skatta på din lön. Blanketten hittar du på skatteverket.se, Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV 434).

Du måste skicka in intyget till lönekontoret senast 12/4:
Personalavdelningen (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1
911 32 VÄNNÄS

Blanketten hittar du på skatteverket.se, Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV 434).

Kontaktperson: Sara S. Svanefjord