Bostadsområden på gång, bostadsprojekt

Lyssna

 

Kooperativa hyresrätter på Älvdala

Älvdala kooperativa hyresrättsförening är i färd med att planera för ca 15 lägenheter i vackert läge nära Umeälven i Vännäs. Det planeras för tre byggnader i två plan och med lägenheter  i olika storlekar.

Vännäs kommun strävar efter att kunna erbjuda bostäder med olika upplåtelseformer. Utifrån detta har kommunen initierat en satsning på kooperativa hyresrätter inom Älvdalaområdet. Älvdala ligger cirka tio minuters promenad från centrala Vännäs, vilket ger närhet till service, handel och kommunikationer samtidigt som området ligger vackert beläget nära Umeälven.Den kooperativa hyresrättsföreningen, som redan är bildad, kommer själv att utforma byggnaderna, den närmaste omgivningen och lägenheterna. Därefter kommer föreningens medlemmar att själva äga och förvalta byggnaderna när de står klara.

Så fungerar en kooperativ hyresrätt, Lägre insats än bostadsrätt – lägre hyra än hyresrätt

Kooperativa hyresrätter är en blandform av hyresrätt och bostadsrätt. Medlemmarna i den kooperativa hyresrättsföreningen betalar en spekulationsfri insats för sin lägenhet när de flyttar in. Insatsen är oftast väsentligt lägre än jämförbara bostadsrätter som marknaden styr priset på. Insatsen bidrar sedan till att hålla nere hyran, vilken därmed blir påtagligt lägre än i nyproducerade hyresrätter. Det handlar om att bygga i gemenskap, till lägre kostnader, och ha inflytande över hur det egna boendet drivs och förvaltas. Kooperativ hyresrätt är sedan år 2002 en permanentad boendeform i Sverige, reglerad i lag. Den ger de boende betydligt större inflytande än i en vanlig hyresrätt och leder till en effektivare förvaltning.

Älvdala byggemenskap kooperativ hyresrättsförening

Alla som vill vara med och bygga och bo i gemenskap är välkomna i den kooperativa hyresrättsföreningen. Redan nu har föreningen ett 30-tal medlemmar. Föreningen kommer som egen byggherre att bygga fastigheten med stöd av kvalificerad projektledning. Sedan äger föreningen fastigheten själv och bestämmer hur den ska förvaltas. Medlemmarna har stort inflytande när det gäller både ekonomi och skötsel. Bland annat sätter föreningen själv hyresnivån utifrån vad det kostar att driva huset.

Trygghet i både ekonomi och boende

Vännäs kommun kommer att ge garantier för att bygget kan genomföras och att alla medlemmar garanteras en återbetalning av sina insatser den dagen man väljer att flytta, vilket borgar för en långsiktig ekonomisk trygghet och förutsägbarhet. Upplåtelseinsatsen som de kooperativa hyresgästerna betalar vid inflyttning är spekulationsfri. Hyresgästen får tillbaka samma summa vid uppsägning och flytt. Det betyder att hyresgästen inte förlorar något, men kan heller inte tjäna pengar på sin insats.

Hyresnivån sätts utifrån föreningens självkostnader för driften. Det ger medlemmarna både anledning och möjlighet att driva och vårda fastigheten på bästa sätt. De ekonomiska riskerna sprids på flera aktörer: Staten, genom Boverkets kreditgaranti till bankerna och kommunen, genom en tillfällig kommunal borgen under uppförandetiden och förlustgaranti gentemot hyresgästerna. När hyresgästen vill flytta säger hen upp lägenheten och får sin insats återbetald. Hyresgästen behöver inte ”sälja” sin lägenhet till någon. Det är den medlem som står på tur i föreningens kö till lägenheterna som erbjuds att flytta in och som i sin tur betalar insatsen till föreningen.

Kontakt vid intresse eller frågor

Du som är intresserad av projektet kan gärna kontakta Lennart Sjögren, projektledare, eller Tore Forsberg, samhällsbyggnadschef på Vännäs kommun. Frågor om projektet besvaras av Lennart Sjögren.

Lennart Sjögren
Tel: 070-695 31 68 eller
E-post: lennart.sjogren@gavlenet.se

Tore Forsberg
Tel: 070-225 65 46
E-post: tore.forsberg@vannas.se

Kontaktperson: Tore Forsberg