Barn- och utbildningsnämnd

Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Uppgifterna omfattar förskoleklass och grundskola. I nämnden ingår även ansvaret för den kommunala musikskolan samt biblioteksverksamheten och förverkligandet av kommunens kulturpolitiska mål.

 

Ledamöter

 
Ordförande 
Susanne Bygdén (S)


Vice ordförande
Sofia Blomquist (C)

Peder Lundberg (S)
Lillemor Lundgren S)
Michael Björk (S)
Hanna Lindberg (V)
Susan Palm (M)
Bertil Burén (C)
Annelie Moström (L)

Ersättare
Per-Erik Lundmark (S)
Hans Granberg (S)
Damas Rusaraganya (S)
Bengt-Erik Näslund (V)
Agneta Nilsson (M)
Daniel Göransson (MP)
Elinor Lundberg (C)
Anders R Nilsson (C)
Gustav Essebro (KD)

E-post till nämnden
barn.utbildningsnamnden@vannas.se

Kontaktperson: Kim Holmberg