Barn- och utbildningsnämnd

Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Uppgifterna omfattar förskoleklass och grundskola. I nämnden ingår även ansvaret för den kommunala musikskolan samt biblioteksverksamheten och förverkligandet av kommunens kulturpolitiska mål.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Ledamöter


Ordförande
Per-Erik Lundmark (S)


Vice ordförande
Sixten Jonsson (C)

Susanne Bygdén (S)
Peder Lundberg (S)
Leif Åhman (V)
Eva Willebrand (MP)
Sofia Blomquist (C)
Susan Palm (M)
Annelie Moström (L)

Ersättare
Inger Eriksson (S)
Hans Granberg (S)
Annika Nordström (S)
Monica Enström (V)
Cecilia Norberg (MP)
Leif Eriksson (C)
Malte Andersson (C)
Jan Nilsson (M)
Anna-Lena Wester (KD)

E-post till nämnden
barn.utbildningsnamnden@vannas.se

Kontaktperson: Kim Holmberg