Centrumplanering

Lyssna

Vännäs Kommun arbetar med att ta fram en centrumplan som ska ligga till grund för en strategi om hur centrum ska utvecklas. Den syftar till att vara ett konkret verktyg för den fysiska planeringen för centrum. Den ska främja service och handel samt öka trivseln för medborgare, besökare och näringsidkare. Centrumplanen ska mynna ut i en handlingsplan som kommer att tidsättas och budgeteras.

Här kan du läsa om det arbete som hittills genomförts gällande centrumplanen, hur arbetet med centrumplan gått tillväga och de åsikter som sammanställts. Inget är ännu beslutat eller påbörjat med den fysiska planeringen. Vi uppdaterar så snart något tillkommit via våra kanaler.

Centrumplan

Centrumplan för Vännäs kommun (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kartbilagor till centrumplan

Alternativ 1 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Alternativ 2 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Alternativ 3 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Christin Westman