Foto: Jenny Nyström Welam

Nedgrävning av avliden häst

Lyssna

Om du har tillgång till mark så får du gräva ner hästen. En förutsättning är att platsen godkänns av kommunen.

Om sjukdomen inte är en epizootisk sjukdom (t.ex. blåtunga, mjältbrand) så får du lov att gräva ner hästen på din fastighet. En förutsättning är att platsen godkänts av plan- och miljönämnden. Det är du som hästägare som har ansvar för att hästen inte bär på sjukdom.

Ansökan om anvisning av plats för nedgrävning av avliden häst görs med blankett.

En karta ska bifogas med angiven plats och avstånd till närmaste vattentäkt och vattendrag/dike.

Förutsättningarna för nedgrävning är:

  • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste vattentäkt ska vara minst 200 meter.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året, ska vara minst 1 meter.
  • Nedgrävningen ska ske på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp hästen (minst 1 meter täckmaterial)

Kontaktperson: Anna-Karin Löfgren