Första hjälpen

Lyssna

Lär dig första hjälpen, så lär du dig att rädda liv! Gå en kurs i första hjälpen och ha ett första hjälpen-kit hemma och på resan så har du ett bra försprång om olyckan är framme.

Om första hjälpen

Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv eller att hjälpa någon som har skadat sig. Livräddande första hjälpen kan vara att ge hjärt-lungräddning (HLR) om någon blir medvetslös på grund av t.ex. stroke eller hjärtstillestånd. Det kan också handla om att frigöra luftvägarna vid kvävning eller att stoppa en akut blödning. De här situationerna är akuta och kräver snabba insatser om den drabbade ska överleva eller slippa långvariga skador. Första hjälpen kan även handla om att hjälpa någon som har fått en mindre skada eller lindrig sjukdom, t.ex. ett sår eller en mindre brännskada. 

Du kan gå kurser i första hjälpen genom exempelvis Civilförsvarsförbundet eller Svenska rådet för hjärt-lungräddning.

Vid en allvarlig situation

Ring alltid 112 i en akut situation eller om någon är medvetslös. Via SOS Alarm och 112 får du råd om hur du ska agera. Innan hjälp är på plats kan du med kunskap om första hjälpen göra stor nytta.

Vid livräddande första hjälpen är det första steget att leta efter tecken på liv, dvs. normal andning, rörelser eller hosta. Att lägga en person i stabilt sidoläge ger fri luftväg och förhindrar kvävning. Exempel på akuta åtgärder som du kan göra är mun-till-mun-andning, hjärt-lungräddning och att stoppa blödningar.

Checklista: Om du är först på plats vid en allvarlig händelse, t.ex. en olycka

  • Skaffa dig överblick. Vad har hänt? Hur många är skadade?
  • Ring 112. Var beredd på att kunna ange var du är, så exakt som möjligt.
  • Påbörja första hjälpen om det är nödvändigt.
  • Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge, flytta personen till en säker plats.
  • Skydda olycksplatsen. Om möjligt, ställ ut varningstrianglar, sätt på varningsljus etc.
  • Chockade människor kan irra iväg, för dem i säkerhet.
  • När räddningspersonal kommit till platsen är de ansvariga, gör som du blir tillsagd eller lämna området.
  • Att du inte fotograferar vid olyckor är en etisk självklarhet.

Källa: DinSäkerhet.se (länk, öppnas i ny flik)

Kontaktperson: