Pressbilder

Lyssna

Klicka på bilderna för att öppna dem i större format. Högerklicka och spara ner bilden.

Om du behöver bilder i en större version eller i ett annat format kan du kontakta kommunens kommunikatör.

Sofia Tjärnström
Kommunikatör
Tel. 0935-141 04

Förtroendevalda


Johan Söderling (S)
Kommunalråd
Ordförande kommunstyrelsen
Kontakt

Ulf Eriksson (C)
Oppositionsråd
Vice ordförande kommunstyrelsen
Kontakt

Lena Carneland (S)

Ordförande kommunfullmäktige
KontaktTommy Bingebo (C)

Vice ordförande kommunfullmäktige
Kontakt


Per-Erik Lundmark (S)
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden
Kontakt

Sonja Eriksson (S)
Ordförande                  
Liljaskolans styrelse                        
Kontakt
Jerry Pehrsson (S)
Ordförande
Plan- och miljönämnden 
Kontakt
Sonja Eriksson (S)
Ordförande                 
Vård- och omsorgsnämnden
Kontakt

 

Kommunledning


Karolina Johansson
Kommunchef                      
KontaktHenrik Åström

Ställföreträdande kommunchef
Kontakt

Tomas Åström
Barn- och utbildningschef
Kontakt

Maria Öhgren
Gymnasiechef                       
Kontakt      


Tore Forsberg
Samhällsbyggnadschef
Kontakt


Ulf Norberg
Socialchef                        
Kontakt   

 

Chefer


Katarina Häggström
Personalchef
Kontakt
 
Pelle Nilsson
Ekonomichef                  
Kontakt

Ann-Sofi Holm Danielsson
Områdeschef Hemtjänst
Kontakt

 

Kontaktperson: Sofia Tjärnström