Projekt effekt utvecklar besöksnäringen i Umeåregionen - kalendarium

Lyssna

Projekt Effekt är ett treårigt (oktober 2015 till december 2018) EU-projekt med syfte att utveckla besöksnäringen i Umeåregionen genom att ta vara på de effekter som Kulturhuvudstadsåret (Umeå 2014) förde med sig. Projekt Effekt finansieras av Vännäs, Robertsfors, Vindelns, Nordmalings och Umeå kommun, River Country Ekonomisk förening, Region Västerbotten samt EU´s regionala utvecklingsfond.

Vi som jobbar med projektet sitter på Umeå Turistbyrå  men kommer att jobba i en av kranskommunerna en dag i veckan för att på så sätt finnas till hands för hela regionen.

Projektets målgrupp är små och medelstora företag inom besöksnäringen. Det är dom som vi vill ska växa och utvecklas. Ju fler företag som engagerar sig, desto större chanser har vi att lyckas med att utveckla destinationen.

Projektet jobbar inom tre fokusområden: Destinationsutveckling med hållbarhet i fokus, Marknadsetablering och marknadsföring för marknadsnärvaro och Samverkan mellan turistiska företag.

Vill du/ditt företag utvecklas?
Här nedan hittar du de aktiviteter som projektet anordnar under 2016. Längst ner på denna sida hittar du kontaktuppgifter till oss i projektledningen. Kontakta gärna oss om du vill delta. Vi svarar gärna på dina frågor och om du vill bokar vi gärna in ett möte med dig.

Kalendarium 2016

9 november
Möte med River Country
Hotell Forsen, Vindeln

11 november
Styrgruppsmöte för projektet

17-18 november
Projektledningen deltar på Visitas destinationsdagar
Stockholm

22 november
Introduktion till Hållbarhet
Hotel Vännäs

23 november
Save the date
Nätverksträff för regionens turismaktörer
Umeå touristcenter

30 november
Okej 2014 . Men sen då?!
Workshop för regionens kulturaktörer där vi tar upp tråden efter Kulturhuvudstadsåret 2014.


Projektledning

Sirpa Kärki
Projektledare
sirpa.karki@umea.se 
Tel: 070-67 22 609

Hanna Sondell
Projektmedarbetare
hanna.sondell@umea.se 
Tel: 073-070 0739

Läs mer om projektet på: https://www.visitumea.se/sv/projekt-effekt