Vännäs kommun söker moderator till Vännäsgalan 2017

Lyssna

Vännäs kommun arrangerar årligen tillsammans med Företagarna Vännäsgalan den 24 februari 2017. Vi söker dig som kan vara moderator under eftermiddagen den 24e februari, mellan kl. 12.00-17.00. Temat för galan 2017 är framtid.

 

Uppdraget

I moderatoruppdraget ingår att leda dagen, ställa frågor och hålla god stämning och struktur med föreläsarna. Du ska kunna leda och hålla intervjuer, både med föreläsarna och andra deltagare av intresse för dagens tema. Uppdraget innebär även att göra research inför arrangemanget och etablera kontakt med föreläsarna innan galan för att på bästa sätt förbereda dagen. Moderatorn bör vara påläst om Vännäs Näringsliv och ha god kännedom om hur en kommunal organisation fungerar. Moderatorn ska kunna ge inspel och vara delaktig i upplägg på eftermiddagen utifrån erfarenhet och kunskap, tillsammans med projektgruppen.

Det är önskvärt att moderatorn har erfarenhet av att driva företag och har kunskap om entreprenörskap. Du ska gärna vara eller ha varit verksam i och utanför en större stad med stark tillväxt, med vad det kan innebära i konkurrens, utmaningar och möjligheter.

Moderatorn kommer under arrangemanget göra korta intervjuer med deltagare och föreläsare, så det är viktigt att kunna skapa engagemang, god stämning och ställa relevanta och initierade frågor.
Som uppdragstagare har du ansvaret att driva processen framåt med research, upplägg och intervjumaterial, i samråd med projektgruppen.

Vännäs Kommun arbetar aktivt med jämställdhetsarbete och det är av vikt att moderatorn har kunskap om jämställdhet för att kunna belysa sådana frågeställningar.

Omfattning
Research och upplägg. Moderator näringslivsgalan Vännäsgalan 2017, kl. 12-17 den 24 feb 2015. Ankomst senast ca 11.30 för att gå igenom eftermiddagen.

Uppdragstagaren
Du som söker ska inneha F-skattsedel och ha dokumenterad erfarenhet av moderatoruppdrag.

Det är viktigt att du känner dig hemma med näringslivsfrågor, har god kännedom och kunskap om både kommunala och företagares villkor. Dagen syftar till att öka förståelsen och attityderna för näringslivets och kommunens olika villkor.

Anbudets innehåll
Anbudet ska innehålla prisuppgift samt beskrivning av tänkt upplägg med specificerad tid och kostnad för både research och moderatoruppdraget.

Anbudet ska innehålla 3 referenser.

Bedömning av anbud
När vi bedömer inkomna anbud kommer vi att se till erfarenhet, lämplighet och inlämnad prisuppgift. Tidigare ledda uppdrag av att leda konferenser inom ämnena näringsliv, kommunal förvaltning och tillväxt kommer att värderas högt.

Sista datum för inlämnande
Sista datum för att lämna in anbud för uppdraget är  30 november 2016 Anbudet ska vara Vännäs Kommun tillhanda klockan 09:00.

Skicka ditt anbud till christin.westman[at]vannas.se 
Christin svarar på eventuella frågor kring uppdraget i första hand via e-mail och kan även kontaktas på telefonnummer 070-389 18 54.

Välkommen in med ditt anbud.

Kontakt
Christin Westman
Näringslivsutvecklare
Tel: 0935-141 43/070-389 18 54