Test av VMA 5 december

Lyssna

Den 5 december kl. 15.00 testas VMA-tutorna (Viktigt meddelande till allmänheten). Vid ett VMA-test ljuder två typer av signaler. Varningssignalen för viktigt meddelande samt "Faran-över".Varningssignalen för viktigt meddelande består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. Signalen pågår under minst 2 minuter. Signalen "Faran Över" är en enda 30 sekunder lång signal.

Ny tuta
Vännäs kommun har nyligen fått en ny tuta monterad vid Hammarskolan som ska ljuda i två riktningar: mot Östra Nyby samt mot Lägerområdet där tutan tidigare inte har hörts tydligt. Hammarskolan är informerade om den nya VMA-tutan.

Vill du veta med om VMA och annan säkerhet?
Besök vår sida för Räddning, säkerhet och kris