Socialjour

Lyssna

Vännäs har samarbete med Umeå och deras socialjour. Hit kan du ringa vid en akut situation som inte kan vänta till nästa vardag. Det kan handla om akut missbruk, misstanke om barn som far illa i sin hemmiljö eller våld och övergrepp.