Blanketter, service och e-tjänster

Lyssna

I Vännäs kommuns blankettbank hittar du olika typer av elektroniska blanketter. Det kan vara för ansökan om förskoleplats, färdtjänst, autogiro med mera.

Blankettbanken

Här hittar du vår samlade blankettbank (länk)

Om du inte hittar den blankett du söker kan du kontakta den förvaltning som blanketten berör. Kontaktuppgifter  hittar du här: Kontakta oss (länk)

Hantering av personuppgifter i blankettbanken

De uppgifter som du lämnar i blanketter, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Vännäs kommun, sparas till exempel i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den blanketten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Läs mer om hur Vännäs kommun hanterar personuppgifter i enighet med Dataskyddsförordningen, här (länk)