Du som får enkäten om företagsklimat - hjälp oss gärna att bli ännu bättre

Lyssna

Nu har Svenskt Näringsliv startat sin årliga undersökning av företagsklimat. Enkäten skickas ut till företagare och politiker och pågår fram till april. Totalt skickas enkäten ut till 71 000 företag och 13 000 politiker i hela Sverige.

 

Vi hoppas att ni som får enkäten svarar. Vännäs kommun använder undersökningen som ett verktyg för att se vad vi behöver bli bättre på och vad som fungerar bra men kan bli ännu bättre. Att ha ett bra företagsklimat bygger på samarbete mellan kommun och näringsliv och det är viktigt för oss att veta vad ni vill och tycker.

2016 blev Vännäs årets klättrare och gick från plats 216 till 109. Ett fantastiskt resultat! Vi siktar nu högre. Näringslivsrådet har beslutat att 2017 är målet att komma till topp 100.  Vi hoppas att alla företag vill anta de här målen tillsammans med oss.

Det vi gör för att skapa bra företagsklimatklimat är att träffas på gemensamma arenor som till exempel dialogfrukost. Där tas det upp aktuella områden som är viktigt för näringslivet, samt att Vännäs kommuns politiker och tjänstemän finns på plats för att informera om vad som händer eller svara på allmänna frågor. Kommunledningen gör också regelbundna företagsbesök för att fånga upp idéer eller synpunkter. Den kommunala organisationen jobbar kontinuerligt med att förbättra bemötande och service till företagen. Näringslivsutvecklare m.fl. finns till hands för att hjälpa till med till exempel företagsstöd, etableringar, nyföretagarrådgivning.  Årligen arrangeras också den gemensamma Vännäsgalan tillsammans med Företagarna och andra samarbetspartners och sponsorer.

För att ytterligare bidra till ett gott företagsklimat kommer under 2017 ett tydligare samarbete om marknadsföring inledas mellan kommunen och näringslivet för att synliggöra och stärka Vännäs. Vi jobbar också med att sätta servicegarantier och tydliga processer för myndighetsärenden.

Hjälp oss att bli ännu bättre och tala om vad du är nöjd/missnöjd med genom att svara på Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning!