Taxor och avgifter för vatten och avlopp

Lyssna

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

För oss är det viktigt att kunna erbjuda ett dricksvatten av hög kvalitet samtidigt som vi värnar om miljön när vi lämnar ifrån oss ett dag- och avloppsvatten som naturen tål.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter.

Olika avgifter

Hur mycket du betalar i VA-taxa beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till det kommunala VA-nätet.

Läs hela VA-taxan

Läs om brukningsavgifter och se exempel på vad det kan kosta.

Läs om anläggningsavgiften som är en engångsavgift.

Läs om övriga avgifter.

 

 

Kontaktperson: Christer Nygren