Avvattnande teknik - hur ser det ut i brunnen efter tömning?

Lyssna

Under våren 2015 började Vännäs kommuns slambrunnar upp till 4 m3 att tömmas med avvattnande bil. Det är en miljöförbättrande åtgärd där endast slammet transporteras bort med slambilen. Avloppsvattnet (vattenfasen) spolas däremot tillbaka till slambrunnen efter utförd avvattning.

När avloppsvattnet spolas tillbaka i slambrunnen lossnar det alltid lite slam från brunnens väggar och flyter upp till ytan. Direkt efter avvattningen sugs därför det slam som samlats på ytan tillbaka till slambilen. Efter avvattning kan ett löst slamskikt på 5-10 cm finnas på vattenytan i slambrunnen.

Vi har, i samarbete med kommunerna i Umeå, Vindeln, Nordmaling och Bjurholm, utvärderat avvattningen. Detta genom att vi samma dag som avvattningen, en vecka efter avvattningen samt en månad efter avvattningen gjorde en visuell bedömning samt en bedömning av tjockleken av slamskiktet med hjälp av en pinne.  Här ser du några exempel på hur det såg ut i några slambrunnar efter en avvattnande tömning.

Samma dag som avvattningen

Samma dag nr 1
Samma dag nr 2
Samma dag nr 3

 


En vecka efter avvattningen

Efter en vecka nr 1
Efter en vecka nr 2
Efter en vecka nr 3

 

En månad efter avvattningen

Efter 1 månad nr 1
Efter en månad nr 2
Efter en månad nr 3

Kontaktperson: Maria Lundberg