Var med och påverka hur framtidens Vännäs ska se ut

Lyssna

Här kan du läsa de dokument (samrådshandlingar) som berör arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Vännäs kommun. Fram till och med 30 juni 2017 kan du lämna synpunkter på översiktsplanen.

Översiktsplanen ligger till grund för planeringen av kommunens fortsatta utveckling när det gäller till exempel mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen innehåller även en fördjupad planering för Vännäs och Vännäsby tätorter.

Till och med 30 juni finns översiktsplanen tillgänglig att läsa på:

  • Medborgarhuset, plan- och miljönämnden, Östra Järnvägsgatan 1, 911 81 VÄNNÄS.
  • Vännäs bibliotek, Vegaskolan, Vegagatan 10.
  • Vännäsbys bibliotek, Umevägen 194, VÄNNÄSBY.
  • Vännäs kommuns webbplats: www.vannas.se


Läs dokumenten här:

Översiktsplan, samrådshandling (pdf, öppnas i ny flik)

Fördjupad översiktsplan/plankarta Vännäs och Vännäsby tätorter (pdf, öppnas i ny flik)

Planeringsprocessen

Planeringsprocessen består av ett antal steg där möjlighet finns att påverka vid flera tillfällen. Just nu befinner sig Översiktsplanen i samrådsfasen.


 

Dialogmöte ­- Var med och diskutera planeringen för framtidens Vännäs kommun

30 maj kl. 18.30 är du välkommen på medborgardialog om Vännäs kommuns kommande översiktsplan.

Moderator: Sverker Olofsson
Plats: Biblioteket i Vännäs

Om du har synpunkter...

Du som har synpunkter på samrådshandlingen (översiktsplanen) kan framföra dem till plan- och miljönämnden senast 30 juni.

Vi ser gärna att du skickar in ditt svar elektroniskt till:
plan.miljonamnden[at]vannas.se

Ange diarienummer POM 2016-321.

Frågor besvaras av:

Tore Forsberg
Samhällsbyggnadschef
Tel: 0935 - 142 00

Malin Österlund
Miljöchef
Tel: 0935 - 141 63