Transportväg

Lyssna

En bra transportväg fram till tömningsplatsen är viktig då slambilarna är stora och tunga, drygt 20 ton. Att en personbil kan ta sig fram är ingen garanti för att slambilen kan det eftersom slambilen är bredare, högre och tyngre. Det är alltid chauffören som gör den professionella bedömningen om underlaget och vägen när det är dags att tömma.

Vägen ska:

  • vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon, ska vägen vara minst 3,5 meter bred. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.
  • ha en fri höjd av 4,3 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
  • ha en hårdgjord körbana. Slambilarna är stora och tunga och kräver god bärighet. I vissa fall kan fastighetsägaren behöva förbättra vägbelaget.
  • vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

 

Är brunnen eller tanken svår att hitta, märk då ut den med en pinne.

Bomkörning

Om ett hinder gör att chauffören inte kan tömma brunnen, måste du betala för framkörningsavgiften för bomkörningen. Det gäller även om chauffören inte får tillåtelse av fastighetsägaren att tömma brunnen.

Kontaktperson: Maria Lundberg