Fjärravlästa vattenmätare

Lyssna

Under hösten 2017 påbörjar vi vårt arbete med att byta ut gamla mekaniska vattenmätare till fjärravlästa. En av fördelarna med den nya fjärravlästa mätaren är att du i framtiden inte kommer att behöva läsa av och skicka in avläsningen. Det sköts i stället automatiskt av oss på kommunen.

Vi kommer att påbörja mätarbytet på Lägret och fortsätta vidare område för område inom kommunen. Vi kommer att skicka ut ett brev med tidsbokning för byte av din vattenmätare innan vi kommer till ditt område. För dig som fastighetsägare är mätarbytet kostnadsfritt eftersom mätaren är kommunens egendom.Bild på fjärrvattenmätare

De nya mätarna ser lite annorlunda ut än de gamla mekaniska, men det går fortfarande att läsa av den manuellt via skärmen på fronten av mätaren.

 

Fastighetsägarens ansvar
(utdrag ur ABVA)

Det är kommunen som äger vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som har ansvaret för att sköta om mätaren så att den exempelvis inte fryser sönder. Du har även ansvaret att nuvarande vattenmätare sitter på en s.k. vattenmätarkonsol och att avstängningsventilerna (kranarna) på båda sidor av vattenmätaren fungerar och håller tätt för ett mätarbyte. Om vattenmätarkonsolen saknas när vi kommer till dig för att byta mätaren, kommer du att debiteras enligt gällande va-taxa eftersom mätaren då måste bytas vid ett senare tillfälle när en konsol har kommit på plats.

Bild på konsol med mätare 

Normalt ska en vattenmätare sitta på en horisontell (liggande) ledning. Dock finns det ett antal fastigheter här i Vännäs som har sina mätare installerad på en vertikal (stående) ledning. Innan vi kommer till er som har vertikalmätare, ska det vara ombyggt av en rörmokare på mätarplatsen så att vi kan sätta den nya mätaren på en horisontell ledning. Om det inte har gjorts när vi kommer för göra bytet, kommer du att debiteras enligt gällande va-taxa.

Du som fastighetsägare är även ansvarig för att mätaren är lätt att komma åt vid bytet av vattenmätaren. Det innebär att det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren. Mätaren får inte heller byggas in eller placeras bakom tung utrustning.

Läs mer om mätarplatsens utformning.

Kontaktperson: Christer Nygren