Mätarplatsens utformning

Lyssna

Utdrag ur "Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Vännäs kommun" (ABVA), beslutat av kommunfullmäktige.

Mätarplatsen ska anordnas så att mätaren är skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Utrymmet ska vara försett med belysning, golv- och väggbeklädnad bör vara vattenbeständig och golvbrunn rekommenderas i mätarplatsens närhet (risk för spill vid mätarbyte). Runt mätarplatsen ska ett fritt utrymme skapas med minimimått enligt bilden nedan. Mätarplatsen får inte byggas in eller placeras bakom inredning/utrustning.

Anmärkning: Nedanstående mått är angivna i millimeter.

Mätarplatsens utformning


Mätarplatsen ska vara försedd med avstängningsventiler och en horisontell, fast förankrad i en vattenmätarkonsol (se bild nedan) i vilken kommunens personal monterar vattenmätaren. Mätarkonsol och avstängningsventiler anordnas av fastighetsägaren.

Bild på konsol utan mätare

En vattenmätarkonsol är det väggfäste som sitter bakom vattenmätaren. Den har som funktion att göra vattenmätarinstallationen eller bytet av mätaren enklare.

Installationen blir stabilare och det blir ingen påverkan på rören i samband med arbetet.

Varning för ventiler märkta LK580 eller LK581

På grund av problem med denna modell av vattenmätarkonsoller bör du som fastighetsägare kontrollera beteckningen på ventilerna.

Bild på s.k. champangekork 

Champangekorkskonsol 

Dessa ventiler är kända som ”Champangekorken” och tillverkningen av ventilerna har sedan länge upphört. Vid manövrering kan de svarta ventilrattarna lossna och orsaka översvämning och materiella skador. Om en ratt lossnar finns även risk att skadas av såväl ratten när den skjuter iväg som av det trycksatta vattnet.

De flesta försäkringsbolag godkänner inte konsoler av typ LK580 och LK581
Hela konstruktionen av typ LK580 och LK581 är av äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen. De flesta försäkringsbolag kräver att det finns godkända avstängningsventiler och godkänner därför inte dessa ventiler. Flera kommuner och VA-bolag har redan infört ett förbud mot den här typen av installation.

Har ni en LK580 eller LK581-konsol?
Kontakta då din rörmokare, vår personal kommer inte att byta vattenmätare som är anslutna till denna konsol.

Kontaktperson: Christer Nygren