Välkommen att fira minnet av Harrsele Gamla kraftverk, söndag 6/8 kl. 11.00

Lyssna

Varmt välkommen att fira minnet av Harrsele Gamla kraftverk, söndag 6/8 kl. 11.00.

Plats: Samling vid gamla skolan i Harrsele by (obs! ej Harrselefors). Vi kommer sedan att flytta oss mellan tre olika "stationer".

Skyltar kommer att finnas, parkering på en åker nära vägen, skolan är ca: 75 m från vägen. Rörelsehindrade kan till viss del köra ned till skolan, (men vägen är smal).

Detaljerat program kan du läsa som pdf här nedan.

 

Program

Detaljerat program för kraftverket, 100 år (pdf, öppnas i ny flik)

Stationer

Harrsele Gamla skola (Obs Byn Harrsele)
Sverker Olofsson kommer att finnas där, ”och hålla i trådarna” + några personer som varit med vid bygget av nuvarande kraftverket, och arbetat där på senare år. Bildspel med gamla bilder, längs Ume-älv. Kaffe/The & bulle går att köpa. Efter ca: 1,5 timmar flyttar vi oss till Harrselefors.

Kraftverks-byn
I Kraftverks”byn” kommer informeras/ bildvisning, om livet där när byn var full av folk (ca 600 som mest, bl.a. 60 barn som gick i skolans lågstadie. Dessutom fanns där affär, post, biograf, taxi.

Sven-Göran Persson, har också skrivit några mindre böcker om Harrseleforsbygdens historia.

Fällforsen (omkr. 15:30) kommer den avslutande delen)
Utgångspunkt ”Forsstugan vid Spegeldammen”.

Tips, kör in från Norra/Östra sidan av älven, skyltat ”Utloppet”, där finns bättre möjligheter att parkera OBS. parkera så nära vägkanten som möjligt. Endast infartens högra del! Sista delen( 6-8 platser), mot hängbron kommer att förbehållas Rörelsehindrade. Denna infart är lättare för dom som inte vill/kan gå i branta backar, gå över hängbron, där finns Forsstugan/Spegeldammen. För att komma ned till Hängbron, blir det lättare att fortsätta runt den tvära kurvan, och i mitten av backen efter komma in på en bättre stig (Skyltas).

Förr i tiden fanns Fällforsens festplats, några 100 meter upp. En mycket välkänd festplats & tältplats, (upp till 10.000 besökande ), där många av Sveriges dåvarande stora stjärnor stått på scen.

Info om gamla tider / händelser /lite gamla bilder.

Se det detaljerade programmet för mer info!

 


Tack till: EFS som upplåter Harrsele skola, Sverker Olofsson m.fl som ställer upp med mycket Ideellt arbete & Statkraft, Vännäs kommun, Vuxenskolan, Högås Bygdegårdsförening.