Nu kan din förening söka statsbidrag från Länsstyrelsen till verksamheter för asylsökande m.fl

Lyssna

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att samordna och koordinera arbetet med Tidiga Insatser för Asylsökande (TIA) i hela landet. Tidiga insatser betyder insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller de som har uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering. Syftet är att göra väntetiden för asylansökan eller placering mer meningsfull och påskynda den framtida etableringen i samhället.

Vem kan söka?

I första hand kan ideella föreningar och trossamfund söka bidrag. Kommuner och kommunalförbund kan söka och beviljas medel endast i de fall då behovet av verksamhet inte kan tillgodoses av andra organisationer.

Medel 2017

Länsstyrelsen Västerbotten kan totalt fördela ut 1,78 miljoner kronor i länet.

Målgrupp

Bidrag får lämnas till avgiftsfri verksamhet för, eller till förmån för, personer över 18 år som antingen är asylsökande eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. I gruppen asylsökande ingår såväl asylsökande på anläggningsboende som asylsökande i eget boende.
Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Inriktning på insatserna

Verksamheter som beviljas medel ska syfta till att främja:

  • kunskaper i svenska språket
  • kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
  • hälsa

Syftena anges utan inbördes ordning.

Bidrag kan inte sökas för kostnader som redan finansieras av offentliga medel. Bidrag kan inte heller sökas för praktikverksamhet.

Tidsperiod

Medel kan beviljas för insatser eller verksamheter som bedrivs under 2017 och 2018. I ansökan ska den tidsperiod som ansökan görs för motiveras. Det går att skicka in ansökan fram till och med 29 september 2017.

Ansökan

Ansökan görs på bifogad blankett, som även innehåller en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns också ett intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Inkomna ansökningar prövas löpande och kan skickas in fram till och med den 29 september 2017.

Ansökningsblanketter och bilagor

Ansökningsblankett för bidrag (TIA) (worddok, öppnas i ny flik)

Vägledning för sökande (pdf, öppnas i ny flik)

Intyg från samarbetspart/medsökande (worddok, öppnas i ny flik)

 

Beslut och utbetalning

Vid beslut om bifall utbetalas medlen av Länsstyrelsen i Jönköpings län inom 6 veckor.

För mer information

Kontaktpersoner – I första hand kan du vända dig till den person som jobbar mot din kommun, i andra hand kan du vända dig till vem som helst av oss.

Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln, Vännäs
Maria H Andersson
Tel: 010-225 45 35
maria.andersson@lansstyrelsen.se

Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele
Rebecka Marcusson
Tel: 010-225 43 33,
rebecka.marcusson@lansstyrelsen.se

Malå, Norsjö, Skellefteå
Hanna Lundmark
Tel: 010-225 43 27
hanna.lundmark@lansstyrelsen.se

eller Therese Bjursell
Tel: 010-225 43 22
therese.bjursell@lansstyrelsen.se


Processledare Tidiga insatser för asylsökande

Therese Bjursell
Tel: 010-225 43 22
therese.bjursell@lansstyrelsen.se