Lämna dina synpunkter på den nya översiktsplanen för Vännäs kommun (utställning av reviderad översiktsplan 9 okt – 10 dec)

Lyssna

20 april till 30 juni 2017 var förslaget till reviderad översiktsplan ute på samråd. Syftet med samrådet var att lämna in synpunkter på förslaget till översiktsplan för Vännäs kommun. Under tiden som översiktsplanen finns för utställning kan du lämna ytterligare synpunkter på översiktsplanen.

Inkomna synpunkter från samrådet finns som en sammanställning med kommentarer  i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen är en bilaga till utställningshandlingen (se dokumentet nedan).

Här kan du läsa förslaget till översiktsplan

Planförslaget har bearbetats och ställs ut under tiden 9 oktober – 10 december 2017. Syftet är att allmänheten och andra berörda ska kunna se hur lämnade synpunkter har tagits tillvara och att ge ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Lämna in dina synpunkter skriftligen senast den 10 december.

Skicka dina synpunkter via post till:
Vännäs kommun
plan- och miljönämnden, 911 81 Vännäs

eller via e-post till: plan.miljonamnden@vannas.se.

Översiktsplan och tillhörande dokument

Dokumenten är i PDF-format och öppnas i ny flik. Översiktsplanen är uppdelad i tre delar på grund av kartorna som ökar storleken på dokumentet.


Förutom på vannas.se kan du läsa förslaget till reviderad översiktsplan på:

  • Vännäs Kommun, plan- och byggavdelningen,
    Östra Järnvägsgatan 1
  • Biblioteket i Vännäs, Vegagatan 10
  • Biblioteket i Vännäsby, Umevägen 194

 

Upplysningar lämnas av:

Tore Forsberg, Samhällsbyggnadschef
Tel: 0935 –142 00,
E-post: tore.forsberg@vannas.se

Malin Österlund, Miljöchef
Tel: 0935 -141 63
E-post: malin.osterlund@vannas.se