Plan- och miljönämnd

Lyssna

Plan- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden in­om dessa områden.

Plan- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden in­om dessa områden.

Förutom dessa arbetsuppgifter fullgör nämnden även de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:244) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Plan- och miljönämnden svarar också för räddningstjänsten och de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden som svarar för räddningstjänsten.

LedamöterOrdförande
 
Sofie Gustavsson (S)

Vice ordförande 
Leif Lindgren (C)

Berit Persson (S)
Kjell Holmlund (S)
Jimmy Rosén (V)
Anders Nilsson (C)
Martin Hermansson (KD)

Ersättare
Signild Norrman (S)
Leif Andersson (S)
Eva Willebrand (MP)
Mattias Eriksson (C)
Bertil Kohl (L)

E-post till nämnden

plan.miljonamnden@vannas.se

Kontaktperson: Helene Jonsson