Vård- och omsorgsnämnd

Lyssna

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i lag om socialnämnd, förutom ansvar för förskole- och fritidshems­verksamheten.

Vård- och omsorgsnämnden utövar också ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården samt ledningen för verksamheten med stöd och service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård- och omsorgsnämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst och fastställer regler för den kommunala riksfärdtjänsten.

Ledamöter

 

Ordförande
Henric Jakobsson (S)


Vice Ordförande

Ingmarie Lindqvist (C)

Linda Unge (S)
Leif Högbom (S)
Bitte Torbjörnsdotter (V)
Lissie Eklund (M)
Maria Olofsson (C)
Hans-Inge Smetana (KD)

Ersättare 
Anna Frej (S)
Kjell Holmlund (S)
Vida Pournouri (S)
Mikaela Fahlgård (V)
Gösta Lundberg (M)
Emma Lindqvist (MP)
Åke Sandström (C)
Anders Vonkavaara (C)
Ulla-Britt Engström Andersson (L)

E-post till nämnden
vard.omsorgsnamnden@vannas.se

 

Kontaktperson: Sonja Eriksson