Behöver ditt företag utveckla ert jämställdhetsarbete?

Lyssna

Med Länsstyrelsens check för jämställdhet kan ni få stöd för 75 % av kostnaderna. Små eller medelstora företag i Västerbotten med undantag från Umeå tätort kan ansöka om checken.

 

Ni kan använda checken till konsultkostnader för att ta fram jämställdhetsplan, lönekartläggning eller utveckling av jämställdhetsarbetet på företaget.

Inte bara en möjlighet utan för vissa företag även en skyldighet

Är ni en arbetsgivare med över 25 eller fler anställda är ni skyldiga enligt lag att upprätta en skriftlig jämställdhetsplan eller motsvarande var tredje år. Alla företag ska även göra en lönekartläggning. Har ni fler än 10 anställda ska den vara dokumenterad.

Ansök på minansokan.se under stöd till investeringar och företagsutveckling. Ansökningstiden går ut i mars 2018. Så, passa på att komma igång med ert jämställdhetsarbete!

För mer information:
Tobias Bergström
Länsstyrelsen Västerbotten,
tobias.bergstrom@lansstyrelsen.se
010-225 44 95