Regeringen anslår pengar för lovverksamhet till Vännäs kommun

Lyssna

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år för 2018.


Foto: Hilla Aspman

Syftet med bidraget är att:

 • Stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under loven.
 • Utöka sina egna satsningar på sommarlovsaktiviteter.
 • Stimulera både pojkar och flickors deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • I Vännäs kommer det finnas möjlighet för föreningar att ansöka pengar för att skapa aktiviteter för barn och ungdomar under loven. Stora som små projekt kommer vara möjliga!

Vilka kan söka bidraget?

Bidrag kan sökas av föreningar som är skrivna och verksamma i Vännäs kommun.

Kriterier för bidraget:

 • Aktiviteterna får inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet.
  Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och rikta sig till barn och ungdomar mellan 6-15 år.
 • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta.
 • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • Aktiviteterna ska anordnas under skolloven.
 • Aktiviteterna marknadsförs via kommunens marknadsföringskanaler.
 • Pengar som inte utnyttjas ska betalas tillbaka till Vännäs kommun efter överenskommelse.

Läs mer om bidraget här (länk, öppnas i samma flik)

Kontakt:
Ungdoms- och fritidsavdelningen
Föreningsutvecklare
Peter Lundström
Tel: 0935-142 34