Kansli

Lyssna

Kansliet arbetar med administrativ service, information och stöd till såväl medborgare som förtroendevalda och kommunens förvaltningar.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Personal

Karolina Johansson 
Kommunchef/Administrativ chef
Karolina Johansson
Karolina är kommunens ledande tjänsteman och förvaltningschefernas chef med det yttersta ansvaret för kommunens verksamhetsresultat utifrån ställda mål och kvalitetskrav. Hon är även en av cheferna för kommunledningskontoret. Hon ansvarar för att samordna förvaltningens verksamhet med kommunens övriga förvaltningar och ska företräda en helhetssyn på kommunens verksamhet.

Susanna Siljetun
Kommunsekreterare
Susanna Siljetun
Susanna är sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott. Hon gör utredningar av bland annat motioner och medborgarförslag. Hon arbetar också med de allmänna valen. Susanna är kontaktperson för bokning av borgerliga vigslar.

Handläggare
Anneli Eriksson

Beredskapssamordnare
Malin Österlund

Emelie Höglander
Turismutvecklare/kollektivtrafiksamordnare
Emelie Höglander
Emelie arbetar med trafikplanering, infrastrukturfrågor och utredningar inom kollektivtrafiken. Emelie arbetar också med turismplaneringsfrågor, information och marknadsföring för besökare. Samt att hon ansvarar för kommunens turismhemsida, visitvannas.se. Emelie ansvarar även för kommunens befolkningsstatistik.

Sofia Tjärnström 
Kommunikatör
Sofia Tjärnström
Sofia är kommunikatör, webbansvarig för vannas.se och utvecklar kommunens digitala kommunikationskanaler. Sofia stöttar förvaltningar och förtroendevalda i interna och externa kommunikationsfrågor, kriskommunikation, marknadsföring och sociala medier. Hon är redaktör för kommunens tidning Här&Nu samt är ansvarig för kommunens grafiska profil och bildbank.


Assistent/Registrator

Birgitta Berggren
Birgitta Berggren bemannar receptionen i Medborgarhusets foajé. Hon registrerar kommunens post, har hand om kommunens försäkringar, sköter kommunens tidningsarkiv samt medborgarhusbion. Birgitta ansvarar även för uthyrning av kommunens pendlarparkeringar.


Hitta till oss
Kommunledningskontoret (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Karolina Johansson