Ledningskansliet

Lyssna

Kansliet arbetar med administrativ service, information och stöd till såväl medborgare som förtroendevalda och kommunens förvaltningar.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Personal

Karolina Johansson 
Kommunchef/Administrativ chef
Karolina Johansson
Karolina är kommunens ledande tjänsteman och förvaltningschefernas chef med det yttersta ansvaret för kommunens verksamhetsresultat utifrån ställda mål och kvalitetskrav. Hon är även en av cheferna för kommunledningskontoret. Hon ansvarar för att samordna förvaltningens verksamhet med kommunens övriga förvaltningar och ska företräda en helhetssyn på kommunens verksamhet.

Susanna Siljetun
Kommunsekreterare
Susanna Siljetun (föräldraledig)

Daniel Theander
Vikarierande kommunsekreterare
Daniel Theander


Handläggare

Anneli Eriksson (föräldraledig)
Anneli arbetar med att handlägga och utreda ärenden som kommunens politiker ska behandla. Hon arbetar även med tobaksfrågor.

Sofia Tjärnström 
Kommunikatör
Sofia Tjärnström
Sofia är kommunikatör, webbansvarig för vannas.se och utvecklar kommunens digitala kommunikationskanaler. Sofia stöttar förvaltningar och förtroendevalda i interna och externa kommunikationsfrågor, kriskommunikation, marknadsföring och sociala medier. Hon är redaktör för kommunens tidning Här&Nu samt är ansvarig för kommunens grafiska profil och bildbank.


Assistent/Registrator

Birgitta Berggren
Birgitta Berggren bemannar receptionen i Medborgarhusets foajé. Hon registrerar kommunens post, har hand om kommunens försäkringar, sköter kommunens tidningsarkiv samt medborgarhusbion. Birgitta ansvarar även för uthyrning av kommunens pendlarparkeringar.

Kjell Mårtensson
Vaktmästare
Kjell Mårtensson
Kjell ansvarar för den dagliga posthanteringen, kopieringsarbeten, iordningsställande av konferenslokaler och den interna kontorsservicen för hela organisationen.


Hitta till oss
Kommunledningskontoret (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Karolina Johansson