Personal- och löneavdelning

Lyssna

Personalavdelningen har hand om avtal, lagar, partsarbete och förhandlingar, rehabilitering, arbetsmiljöfrågor, kompetens- och utbildning, rekrytering, jämställdhet, mångfald, stöd till förvaltningar och chefer i personalfrågor, löneadministration och statistik.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Personal

Katarina Häggström
Personalchef
Katarina Häggström
Katarina är chef för personalavdelningen som har hand om avtal, lagar, partsarbete och förhandlingar, rehabilitering, arbetsmiljöfrågor, kompetens- och utbildning, rekrytering, jämställdhet, mångfald, stöd till förvaltningar och chefer i personalfrågor, löneadministration och statistik.

Ann-Kathrin Sandström
Löneadministratör
Ann-Kathrin Sandström
Ann-Kathrin arbetar med lönehantering, pensionsadministration samt administrerar arbetsmarknadsåtgärder, skatteredovisning, inrapportering av arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter, avstämning och AFA-försäkring.

Ann-Christine Andersson
Löneadministratör
Ann-Christine Andersson
Ann-Christine arbetar med lönehantering, lagen om anställningsskydd (LAS), förtjänst- och avgångsgåvor.

Marita Kristoffersson
Lönehandläggare
Marita Kristoffersson
Marita arbetar med lönehantering, lagen om anställningsskydd (LAS), sköter drift av- och administrerar lönesystemet, förhandlingsadministration, skatteredovisning, inrapportering av arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter, avstämning och AFA-försäkring.

Ingrid Lundström
Personalkonsulent
Ingrid Lundström
Ingrid arbetar med rehab-samordning, jämställdhetshandläggning, är sekreterare i jämställdhetsgruppen, svarar för kontakter med företagshälsovården och är sekreterare i kommunens övergripande samverkansgrupp.

Monica Sköldebjer-Westin
Administratör
Monica Sköldebjer-Westin
Monica arbetar med arbetsskadeadministration, platsannonsering, kallelser och protokoll till personalutskottet samt administrering av övriga protokoll inom personalområdet.

Karin Eriksson
Personalutvecklare
Karin Eriksson
Karin arbetar i huvudsak med strategiska frågor för att förebygga och minska sjukfrånvaro bland kommunens anställda.

Hitta till oss 
Personalavdelningen (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

 

Kontaktperson: Katarina Häggström