Personal- och löneavdelning

Lyssna

Personalavdelningen har hand om avtal, lagar, partsarbete och förhandlingar, rehabilitering, arbetsmiljöfrågor, kompetens- och utbildning, rekrytering, jämställdhet, mångfald, stöd till förvaltningar och chefer i personalfrågor, löneadministration och statistik.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Personal

Katarina Häggström
Personalchef
Katarina Häggström
Katarina är chef för personalavdelningen och har övergripande ansvar för alla frågor som rör avdelningen. Ansvarar för löneförhandlingar och löneprocessen, avtal, lagar, partsarbete och förhandlingar, rehabilitering, arbetsmiljöfrågor, utvecklings- och kompetensfrågor liksom rekrytering, jämställdhet, mångfald, stöd till förvaltningar och chefer i personalfrågor.

Birgitta Groth
Löneadministratör
Britta Groth
Britta arbetar med lönehantering, pensionsadministration, avstämningar och AFA-försäkring.

Ann-Christine Andersson
Löneadministratör
Ann-Christine Andersson
Ann-Christine arbetar med lönehantering, lagen om anställningsskydd (LAS), förtjänst- och avgångsgåvor.

Marita Kristoffersson
Lönehandläggare
Marita Kristoffersson
Marita arbetar med lagen om anställningsskydd (LAS), administrerar och sköter lönesystemet, förhandlingsadministration, skatteredovisning, inrapportering av arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter, avstämning och AFA-försäkring.

Ingrid Lundström
Personalkonsulent
Ingrid Lundström
Ingrid arbetar med HR-frågor och med rehab-samordning, lönekartläggning och kommunens rehabiliteringsverktyg. Svarar för kontakter med företagshälsovården och är sekreterare i kommunens övergripande samverkansgrupp. 

Monica Sköldebjer-Westin
Administratör
Monica Sköldebjer-Westin
Monica arbetar som chefsstöd i lönesystemet, introduktion och utbildning av nyanställda i löne- och rekryteringssystem. 

Karin Eriksson
Personalutvecklare
Karin Eriksson
Karin arbetar i huvudsak med utredningar, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering och statistik.

Hitta till oss 
Personalavdelningen (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

 

Kontaktperson: Katarina Häggström