Ekonomiavdelning

Lyssna

Vid ekonomiavdelningen samordnas exempelvis samordning av budget- och bokslutsarbetet, kommunens fakturahantering och kravverksamhet, löpande redovisning inkl. momsredovisning, ekonomisk planering och rådgivning till förvaltningarna i ekonomiska frågor.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Personal


Ekonomichef
Birgitta Samuelsson
Birgitta är chef för ekonomiavdelningen och har det övergripande ansvaret för budget, flerårsbudget, bokslut och finansfrågor.

Sofia Jatko 
Redovisningsansvarig
Sofia Jatko-Oskarsson
Sofia har ansvar för kommunens redovisning. Det omfattar bl. a. att säkerställa god kvalitet på grunddata och att sköta deklarationer, momsfrågor samt bokslut.

Ekonom
Stina Wikström
Stina arbetar som ekonom på kommunstyrelseförvaltningen och plan och miljö.

 Amanda Sandström
Ekonomiadministratör
Amanda Lööf
Amanda arbetar med allmänna redovisningsfrågor, leverantör- och kundreskontra inkl. inkasso- och kravärenden.

 
Ekonomiadministratör
Linda Jonsson Wallberg
Linda arbetar med allmänna redovisningsfrågor, leverantör- och kundreskontra inkl. inkasso- och kravärenden.

Ekonomiadministratör
Lena Karlsson
Lena arbetar med allmänna redovisningsfrågor, leverantör- och kundreskontra inkl. inkasso- och kravärenden.

Ekonomiadministratör
Ann-Katrine Olofsson
Ann-Katrine arbetar som ekonomiadministratör på kommunstyrelseförvaltningen.

Controller
Lillemor Levisson
Lillemor arbetar som Controller på kommunstyrelseförvaltningen och har också ansvar för anläggningsregistret.

Hitta till oss
Kommunledningskontoret (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Birgitta Samuelsson