Vaktmästeri

Lyssna

Vaktmästeriets lokaler finns i Medborgarhuset. Därifrån ges service till samtliga förvaltningar och avdelningar inom kommunen.

Du kan skicka e-post direkt till vår personal via kontaktformulären. Där hittar du även telefonnummer till respektive person. Om du vet vad personen du söker heter kan du skriva förnamn.efternamn@vannas.se.

Personal

Kjell Mårtensson
Vaktmästare

Kjell Mårtensson
Kjell ansvarar för den dagliga posthanteringen, kopieringsarbeten, iordningsställande av konferenslokaler och den interna kontorsservicen för hela organisationen.

Hitta till oss
Kommunledningskontoret (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Karolina Johansson