Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommaren 2018

Lyssna

Den 30 maj togs beslut om att ungdomar erbjuds avgiftsfri kollektivtrafik under sommaren. Alla som går ut årskurs 6 i grundskolan upp till årskurs 2 på gymnasiet under vårterminen 2018 och går i skola i Västerbotten, har nu möjlighet att åka buss helt kostnadsfritt under perioden 18/6 till 19/8 2018.

Det är regeringen som har beslutat om en förordning för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet. Varje regional kollektivtrafikmyndighet kan söka om bidrag från staten för att låta skolungdomar inom en speciell åldersgrupp att färdas gratis.

De ungdomar som omfattas av avgiftsfri kollekt5ivtrafik i Västerbotten är skolungdomar i länet som vårterminen 2018 lämnar antingen årskurserna 6-9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan (inkl. årskurs 10) eller sameskolan alternativt år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Erbjudandet gäller även resterande ungdomar folkbokförda i Västerbotten och som är födda år 2000 till och med 2005.

Sommarlovsbiljetten, som det kallas, gäller 18/6 till 19/8 och omfattar lokaltrafiken i Umeå och Skellefteå och Länstrafiken i Västerbotten. Erbjudandet gäller även ringbilar i länet och flygbussen i Umeå. Sommarlovsbiljetten kan inte användas på tåget i Västerbotten eller transfertrafik till och från färjan i Holmsund.

Sommarlovsbiljetten kommer fungera som ett betalsätt (kostnadsfritt) i appen Tabussen.nu eller Ultra vill mer. Sommarlovsbiljetten kommer att vara personlig och behöver aktiveras i en av apparna. Den kommer även att finnas alternativ för de som inte har smartphone.

Information om erbjudandet kommer att spridas via annonser, sociala medier och brevutskick.

För mer information besök tabussen.nu: https://www.tabussen.nu/lanstrafiken/nyheter/sommarlovsbiljetten-avgiftsfri-kollektivtrafik/