Fortsatt reparation av fjärrvärmeläckage, Solör bioenergi

Lyssna

Solör bioenergi kommer att göra ett avbrott i fjärrvärmeleveranserna i Vännäs centrums inre delar på torsdag 14 juni.

Avbrottet kommer ske mellan kl. 08.00 - 14.00.