Småhusfastigheter i centrala Vännäs till försäljning

Lyssna

Fastigheterna ägs av Vännäs Fastigheter AB och utgörs av 16 parhus som styckats av till 32 småhusfastigheter. Bolaget bedömer att försäljningen totalt sett kommer inbringa 25 MSEK.

Vännäs Fastigheter avser sälja småhusfastigheterna allteftersom de blir vakanta där tre fastigheter avser att säljas under innevarande år. Fastigheterna kommer att ha en gemensam värmeanläggning med kulvertsystem som förvaltas av en samfällighetsförening. Varje parhus har en gemensam vatten- och avloppsanläggning som hanteras genom en ägarförvaltning mellan de två berörda delägarna. Småhusfastigheterna har individuella abonnemang för el, renhållning samt vatten och avlopp.

- Vi behöver sälja för att minska bolagets belåning. Vännäs växer vilket skapar framtidstro och utvecklingsmöjligheter. Vi har under de senaste åren färdigställt cirka 80 lägenheter och håller på att uppföra 90 lägenheter, däribland ett äldreboende som beräknas kosta 90 MSEK. Då vi är en mindre aktör behöver vi se över vår skuldbörda, säger Per Lundqvist, vd för Vännäs Fastigheter AB.

På grund av de långa handläggningstiderna vid Lantmäteriet har försäljningen dragit ut på tiden. Sedan januari 2018 har bolaget tilldelats en handläggare vilket snabbat på processen.

Bolaget har även fyra flerbostadshus om 72 lägenheter till försäljning för 55 MSEK.

- Vi har fört långtgående förhandlingar med en spekulant men ingen uppgörelse har nåtts. Vi hoppas på en snabb affär men sitter inte i sjön. Genom ett flerårigt hyresavtal har vi blockuthyrt lägenheterna till Vännäs kommun vilket ger ett kassaflöde om 3 MSEK per år, avslutar Per Lundqvist.

Kontakt:
Vännäs Fastigheter AB
Per Lundqvist
Verkställande direktör
per.lundqvist@vannas.se
072-519 44 91

Vännäs Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som är helägt av Vännäs kommun. Vi har fastigheter i Vännäs centralort, Vännäsby samt i Tväråbäck. Vi förvaltar privatbostäder, industribyggnader särskilda boenden samt butiks- eller kontorslokaler. Våra verksamhetsmål är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda konkurrenskraftiga lokaler till vårt näringsliv.