Vill du bygga i Vännäs kommun?

Lyssna

Vännäs växer och utvecklas. Här finns även möjlighet för dig som privatperson eller för ditt företag att bygga på redan planlagda markområden.

Planlagda markområden för småhus och flerbostadshus

Kvarteret Dragspelet och klarinetten (småhus/radhus)
Se ritning (PDF)

Kvarteret Rubinen och Smaragden m.fl. (småhus)
Ritning saknas

Kvarteret tränaren (flerbostadshus)
Ritning saknas

Kvarteret Smeden - framtida bostadsområde (flerbostadshus
Se ritning (PDF)

Kvarteret Aldebaran (flerbostadshus)
Se ritning (PDF)

Framtida bostadsområde mellan Fällforsvägen och järnvägen (flerbostashus och småhus)
Ritning saknas

Kvarteret Kvarnstenen i Vännäsby (småhus)
Se ritning (PDF)

Kvarteret Olofsborg och Gemeni i Vännäsby (småhus samt flerbostadshus/radhus)
Se ritningar (PDF)

Kvarteret Fabriken i Vännäsby (framtida bostadsområde 2021, småhus och förskola)
Se ritning (PDF)

Kvarteret Spiken i Vännäsby (flerbostadshus)
Se ritning (PDF)

Området Villastigen i Vännäsby (framtida bostadsområde)
Se ritning (PDF)

Nyligen genomförda byggnationer

  • Kvarteret Statsrådet (flerbostadshus) i Vännäs centrum
  • Kvarteret Pensionären (flerbostadshus)
  • Kvarteret Tränaren (flerbostadshus med kooperativt boende) på Älvdala
  • Vid Festplatsen i Vännäsby (flerbostadshus)
  • Kvarteret Kvarnen (radhus) i Vännäsby
  • Kvarteret Gemeni och Rådjuret (villatomter) i Vännäsby

 

Ombyggnationer i Vännäs centrum

Hösten 2020 började kommunen arbetet med att bygga om i Vännäs centrum. Det är ett långsiktigt arbete med stort fokus på att de gång- och cykelstråk som länkar samman skolorna, butikerna och resecentrum ska bli mer trygga och trafiksäkra. Samtidigt är målet att skapa ett trevligare centrum för alla att stanna till och vistas i.

Läs mer >>

Kontaktperson: Tore Forsberg