Aktuella byggprojekt i kommunen

Lyssna

Vännäs växer och utvecklas. Här samlar vi pågående byggprojekt som är aktuella i kommunen.

Ombyggnationer av Vännäs centrum

2020 påbörjar kommunen arbetet med att bygga om i Vännäs centrum. Det är ett långsiktigt arbete med stort fokus på att de gång- och cykelstråk som länkar samman skolorna, butikerna och resecentrum ska bli mer trygga och trafiksäkra. Samtidigt är målet att skapa ett trevligare centrum för alla att stanna till och vistas i.

Läs mer >>

 

Planerade byggnationer av småhus och flerbostadshus

Kvarteret Dragspelet och klarinetten (småhus/radhus)
Se ritning (PDF)

Kvarteret Rubinen och Smaragden m.fl. (småhus)
Ritning saknas

Kvarteret tränaren (flerbostadshus)
Ritning saknas

Kvarteret Smeden - framtida bostadsområde (flerbostadshus
Se ritning (PDF)

Kvarteret Aldebaran (flerbostadshus)
Se ritning (PDF)

Framtida bostadsområde mellan Fällforsvägen och järnvägen (flerbostashus och småhus)
Ritning saknas

Kvarteret Kvarnstenen i Vännäsby (småhus)
Se ritning (PDF)

Kvarteret Olofsborg och Gemeni i Vännäsby (småhus samt flerbostadshus/radhus)
Se ritningar (PDF)

Kvarteret Fabriken i Vännäsby (framtida bostadsområde 2021, småhus och förskola)
Se ritning (PDF)

Kvarteret Spiken i Vännäsby (flerbostadshus)
Se ritning (PDF)

Området Villastigen i Vännäsby (framtida bostadsområde)
Se ritning (PDF)

Nyligen genomförda byggnationer

  • Kvarteret Statsrådet (flerbostadshus) i Vännäs centrum
  • Kvarteret Pensionären (flerbostadshus)
  • Kvarteret Tränaren (flerbostadshus med kooperativt boende) på Älvdala
  • Vid Festplatsen i Vännäsby (flerbostadshus)
  • Kvarteret Kvarnen (radhus) i Vännäsby
  • Kvarteret Gemeni och Rådjuret (villatomter) i Vännäsby

Kontaktperson: Tore Forsberg