Aktuella byggprojekt i kommunen

Lyssna

Vännäs växer och utvecklas. Här samlar vi pågående byggprojekt som är aktuella i kommunen.

 

Kooperativa hyresrätter på Älvdala

Tidsplan: Inflyttning 1 november 2019
Projektkostnad: 37 MSEK

Tre byggnader med två plan kommer att uppföras av det nybildade dotterbolaget Älvdala Fastigheter AB. Samtliga balkonger är inglasade och alla lägenheter har tillgång till hiss. Rummen har ekparkett och fönsterbänkar i natursten. Badrummen är helkaklade med kombinerad tvätt- och torktumlare. Köken är utrustade med både induktionshäll och diskmaskin. Samtliga hyresgäster har möjlighet att förhyra carport med tillhörande extraförråd.

Kooperativ hyresrätt innebär att föreningens medlem går in med en spekulationsfri upplåtelseavgift vid inflyttning som återfås vid avflyttning. Under hyrestiden ger insatsen en hyresrabatt vilket innebär att en kooperativ hyresrätt har lägre hyra än en traditionell hyresrätt samt att upplåtelseinsatsen är spekulationsfri till skillnad från en traditionell bostadsrätt.

Vännäs Fastigheter AB har ställt ut en garantiutfästelse till föreningen där samtliga hyror och upplåtelseavgifter garanteras i 15 år. Därefter har föreningen byggt upp ett kapital för att stå på egna ben.

I dagsläget har föreningen cirka 30 medlemmar där nio medlemmar har tecknat sig för en lägenhet. 6 lägenheter är fortfarande lediga och föreningen eftersöker medlemmar som vill förhyra de aktuella lägenheterna och flytta in till den 1 november 2019.

Kontakt:

Vännäs Fastigheter AB
Per Lundqvist , Verkställande direktör
per.lundqvist@vannas.se, 072-519 072-519 44 91

Älvdala Byggemenskap Kooperativa Hyresrättsförening
Ola Dahlgren, Styrelseledamot
Ola.dahlgren@telia.com, 070-298 50 59

 

Upprustning av Vännäs stationsområde

Tidsplan: 2018-2019
Bakgrund: För att minska avståndet mellan pendeltåg och plattform, samt anpassa stationsområdet, kommer mellanplattformen att höjas och plattformsstaketet att restaureras. Projektet innebär tillgänglighets och jämlikhetsanpassningar enligt "stationer för alla" samt renovering av plattformstaket.

Då det rör sig om flera olika arbetsmoment på olika platser i stationsområdet kan avspärrningar och passager komma att flyttas under arbetets gång. Var därför uppmärksam när du rör dig inom stationsområdet och på plattformarna.

Plattformarna i Vännäs har ursprungligen varit låga då de tidigare var anpassade till SJ:s nattåg som inte längre stannar på stationen. Plattformens låga höjd innebär att klivet från pendeltågen ner till plattformen är högt, därför höjdes sidoplattformen mot stationshuset 2015. Nu kommer även mellanplattformen att höjas. Stora delar av stationsområdet ska funktionsanpassas enligt konceptet ”Stationer för alla” för att ge ökad tillgänglighet och jämlikhet. Trafikverket arbetar ständigt för att öka tillgängligheten och skapa en jämlik miljö för alla. Fram till 2021 ska projektet "Stationer för alla" anpassa 150 stationer i Sverige efter beslutade åtgärder.

Renovering av plattformstak

Vid mitten av 1920-talet byggdes en ny plattform med ett fristående tak vid Vännäs station. Stationshuset är förklarat som ett byggnadsminne sedan 1986. Plattformstaket som står på mellanplattformen innefattas dock inte av byggnadsminnet men det är bedömt som en del i kulturmiljön. En byggnadsantikvarisk utredning resulterade i ett beslut om att plattformstaket ska renoveras för att behålla den kulturhistoriska järnvägsmiljön som Vännäs stationsområde innebär.

Taket kommer under sommaren 2018 att demonteras i samband med plattformshöjningen så att det kan restaureras på bästa sätt för att sedan återmonteras. Hösten 2018 planeras alla markarbeten bli färdiga och plattformstaket återmonteras hösten 2019. Trafikverket tackar för överseende med eventuella störningar.

Information om projektet hittar du på:
www.trafikverket.se/vannasplattform