Eldningsförbudet upphävt, kommunerna uppmanar till försiktighet vid eldning

Lyssna

Eldningsförbudet i Umeåregionen upphävs från och med idag 10 augusti.

Beslut

Då det inte längre råder torra markförhållanden beslutas 2018-08-10 att eldningsförbud upphävs. Beslutet gäller Vännäs kommun, Umeå kommun, Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Nordmalings kommun och Bjurholms kommun.

Beslutet har fattats med stöd av 2 kap 7§ förordning om skydd mot olyckor, SFS
2003:789.

Allmänheten uppmanas trots upphävt eldningsförbud ändå till stor försiktighet vid all eldning utomhus då det lokalt fortfarande finns områden som har hög brandrisk på grund av torra markförhållanden.

Anders Jonsson
Räddningschef i Beredskap, Umeå Kommun

Conny Eriksson
Räddningschef, Vännäs/Bjurholms kommun

Curt Byström
Räddningschef, Nordmalings kommun