Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Lyssna

LIS-planen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, antagen 2013 och omfattar idag flera områden/avgränsningar, inom Holmbäck, Jämteböle, Östra Selet, Västra Selet, Vännfors, Vännänget och Pengsjö. Syftet med en LIS-plan är att ge möjlighet till byggnation på mark som ligger inom strandskyddat område, dvs. inom 100 meter från strandlinjen.

Tillägg av LIS-områden i Vännäs Kommun

Vännäs kommun har låtit upprätta en antagandehandling för tillägg av områden för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Aktuellt tillägg är ett tillägg till kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen (ÖP) avseende LIS (Strandskydd i Umeåregionen, 2013).

Områden som berörs är: Hjåggsjön, Marahälla, Mosjön, Norrmalm/Pengfors, Pengsjön, Stärkesmarkssjön samt Sunnanå/Brån.

Tillägg av LIS-områden blev antagna av Kommunfullmäktige 2020-02-24

Antagandehandling

 

Kontaktperson: Carola Nordlöf