#meetup 22 november - mötesplatsen för besöksnäringen i Umeåregionen/Visit Umeå

Lyssna

22 november är det dags för #meetup, dvs den årliga mötesplatsen för besöksnäringen i Umeåregionen/Visit Umeå. Denna gång går mötet av stapeln i Vindeln. Under träffen kommer vi att dela ut årets turismpriser, prata framtid och berätta om resultaten från Projekt Effekt. Givetvis äter vi något och passar på att knyta nya kontakter.