Krisberedskap och säkerhet i Vännäs kommun

Lyssna

En samhällsstörning/kris kan handla om allt från naturolyckor, till exempel stormar och översvämning, till stora olyckor, till exempel tågolyckor eller kemikalieutsläpp. Vännäs kommunorganisation arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen och genomför grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar.

När en olycka inträffar i vardagen, till exempel brand i en lägenhet eller en trafikolycka så är det Räddningstjänsten som rycker ut.

Vad är definitionen av en samhällsstörning eller en kris?
En samhällsstörning eller en kris kan vara: en händelse som avviker från det normala, en händelse som innebär en allvarlig störning, en händelse som medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller en händelse som kräver skyndsamma insatser.

Information om Coronavirus, covid-19

Vännäs kommun uppdaterar löpande informationen om Coronaviruset på www.vannas.se/corona. Där hittar du även länkar till mer information om vart du kan vända dig vid frågor och funderingar. En länk till sidan finns även på startsidan på www.vannas.se.

 

Din krisberedskap

Förbered dig på att klara dig själv. Vid en samhällskris kommer samhällets resurser att gå till de mest utsatta i första hand, till exempel äldre, barn och sjuka. Du som klarar dig själv under normala förhållanden har därför ett ansvar att kunna klara dig i en vecka vid en allvarlig kris. Läs mer om hur du förbereder dig, här (direktlänk).

Var källkritisk 

Kom ihåg att vara källkritisk!

Vid en kris/samhällsstörning är det lätt att det skapas ryktesspridning i samhället och att det dyker upp så kallade "fake-news". Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte.
Läs mer om källkritik på krisinformation.se (direktlänk).

Kommunens krisberedskap

Kriser kräver ofta snabba och samordnade insatser från olika aktörer för att hantera och begränsa dess konsekvenser. Läs mer här om hur Vännäs kommunorgansiation arbetar med beredskap (direktlänk).

Risker i Västerbotten och i Vännäs kommun

I Vännäs kommun, precis som i andra kommuner i landet, finns ett antal krissituationer som bedöms vara mer sannolika att inträffa än andra. Läs mer om vilka risker som finns i länet och i Vännäs kommun (direktlänk).

VMA, viktigt meddelande till allmänheten

VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten och används vid allvarliga olyckor där allmänheten kan utsättas för fara. Det finns två typer av VMA: varningssignal och informationsmeddelande. Läs mer om VMA här (direktlänk).