Socialchef lämnar sitt uppdrag

Lyssna

Vännäs kommun har träffat en överenskommelse med socialchef Ulf Norberg som innebär att han lämnar uppdraget i Vännäs kommun den 30 november.

- Ulf Norberg har under de senaste nio åren lett Vård- och omsorgsförvaltningen och genomfört en rad nödvändiga verksamhetsförändringar. Ulf har bidragit med gedigen kompetens och erfarenhet. Vi är nu i en situation där vi har olika syn på hur ledarskapet i förvaltningen ska bedrivas framåt, vilket gör att vi valt att avsluta vårt samarbete, säger Sonja Eriksson (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Rekrytering av ny socialchef kommer inom kort att påbörjas. Ulrica Westerlund är tillförordnad socialchef från och med den 30 november.

Kontakt:
Sonja Eriksson
Ordförande, Vård- och omsorgsnämnden
Tel: 070-372 51 54

Henrik Åström
Bitr. Kommunchef
Tel: 0935-141 37