Synpunkter och klagomål inom LSS-omsorgen och Äldreomsorgen

Lyssna

Inom LSS- och äldreomsorgen i Vännäs ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Allra helst ser vi att du tar upp frågan med den det berör. Om du upplever att det inte löser problemet kan du lämna dina klagomål digitalt eller skriftligt.

Skicka in synpunkter och klagomål

Vem kan lämna in klagomål?

Alla medborgare i vår kommun har rätt att lämna in synpunkter och klagomål.

Hur och till vem kan jag framföra synpunkter och klagomål?

Den som vill lämna synpunkter på vår verksamhet kan göra det muntligt eller skriftligt. I första hand lämnar man sina synpunkter till den som beviljat eller utfört en service- eller omvårdnadsinsats.

Du kan också kontakta nämndsekreterare Kristine Hansson eller be att få
en blankett på boende/vårdinrättning, som du postar till vård- och omsorgsförvaltningen. Du kan även lämna in synpunkter och klagomål digitalt.

Vad kan jag klaga på?

Du kan klaga på allt som du inte tycker fungerar bra i vår verksamhet. Det är dock viktigt att understryka att detta inte ersätter din möjlighet att överklaga formella myndighetsbeslut till förvaltningsrätten.

Lämna in synpunter och klagomål via E-tjänst eller blankett

 

Hur hanterar vi de synpunkter som kommer in?

Alla klagomål som kommer in skall dokumenteras på en klagomålsblankett. Den som tar emotklagomål/synpunkter muntligt skall fylla i klagomålsblanketten.

Den som tar emot klagomål/synpunkter skall skicka ett mottagarbrev eller ta kontakt per telefon inom 7 vardagar till den som uppgett sitt namn och sin adress och som tydligt sagt att den vill ha kontakt med oss. Mottagarbrevet eller telefonkontakten skall tala om att vi mottagit klagomålet/synpunkten och vem som kommer att utreda ärendet vidare.

Utredning och åtgärd

Klagomålet/synpunkten utreds och åtgärdas av mottagaren om denne har kunskap och befogenhet. I annat fall skickar mottagaren ärendet till rätt instans.

Dokumentation

När ärendet är åtgärdat skickas blanketten in till Vård- och omsorgskontoret för dokumentation. Synpunkter/klagomål sammanställs och redovisas kvartalsvis till Vård- och omsorgsnämnden.

Hjälp oss att bli bättre - lämna Dina klagomål till oss!

Nämndsekreterare
Kristine Hansson
tel 0935-143 15
E-post: vard-omsorgsnamnden[at]vannas.se
Vård- och omsorgsförvaltningen
S Drottninggatan 2
911 81 Vännäs

Kontaktperson: Kristine Hansson