Välkommen till dialogfrukost näringsliv med tema tillväxt, fredag den 18 januari

Lyssna

Umeås tillväxttakt och hur det gynnar Vännäs och hela regionen. Vilka verksamhets- och bostadsområden planeras och hur utvecklas Klockarbäcken?

Talare: Peter Juneblad, Näringslivschef i Umeå

Dialogfrukost vänder sig till företagsamma, politiker och tjänstepersoner i syfte att främja företagsklimatet i Vännäs.

Tid: 18 januari kl. 07.30 – 09.00
Plats: Hotel Vännäs

Varmt Välkomna, Vännäs Kommun bjuder på frukost