Harrselefors, kraftverkssamhälle

Lyssna

Harrselefors ligger vid Umeälven i kommunens nordvästligaste del.

Den enhetliga och omsorgsfullt utformade bebyggelsen i kraftverkssamhället Harrselefors. Husen är fortfarande i ursprungligt skick, och därför hör detta bostadssamhälle till en av de intressantaste miljöerna av det här slaget i Västerbottens län.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historik

Byn har sitt ursprung i ett nybygge anlagt år 1800. Liksom för grannbyn Harrsele talar ortnamnen sitt tydliga språk. Fisket torde ha varit en viktig del av utkomsten för de tidigaste nybyggarna. Fångstgropar på östra sidan älven visar dock att området nyttjats av människor långt tidigare. Namn som exempelvis Lappkåtaberget i byns omgivningar visar att området även nyttjats av samer. De vidsträckta tallhedarna var lämpliga vinterbetesmarker.

Den förste nybyggaren fick 25 års skattefrihet och därefter ytterligare 25 år, vilket antyder att det var kärvt att klara sig. Den första skatttläggningen skedde först 1852.
 
Harrselefors skulle komma att utvecklas på ett annorlunda sätt än grannbyarna. I samband med krafverksutbyggnaderna i Umeälven under 1950-talet anlades nämligen ett kraftverk vid Harrseleforsen. Kraftverket byggdes i slutet av 50-talet av Harrsele kraft AB. I kraftverksanläggningen ingår, förutom kraftstationen, även ett antal personalbostäder, samlade i ett bostadssamhälle öster om kraftverket. Kraftverksbyggnaden ritades av AB vattenbyggnadsbyrån (VBB) i samråd med Samfundet för hembygdsvård genom arkitekt Sven Ivar Lind, professor vid Tekniska Högskolan i Stockholm.

Bostadssamhället kom att omfatta fjorton enfamiljshus. De lades gavelvända mot en "byväg" söder om tillfartsvägen till kraftverket. Förutom bostadshusen uppfördes även en samlingslokal, garage- och tvättstugelänga. Strax öster om samhället anlades en tennisbana.

Harrselefors i dag

Samhället har en enhetlig prägel genom formgivning och materialval. Byggnaderna är uppförda efter en typritning. De har genomgående samma fasadmaterial, gult tegel. Vissa detaljer går igen i byggnaderna som t ex infällda gavelrösten täckta med fjällpanel. Ett större hus är skilt från de andra genom en vändplan. Till varje hus hör en liten trädgård.

Kulturmiljö

Miljön omfattar Harrselefors samhälle anlagt i samband med uppförandet av Harrselefors kraftverk. Bebyggelsen består av 14 1 1/2-plansvillor, gavelvända mot en mindre ringväg. Stor omsorg har lagts vid utformning och gestaltning av bostäderna. Utformningen är karakteristisk för 1940- och 50-talens bostadssamhällen vid industrier. Kraftverkssamhällena i Harrselefors och Pengfors tillhör de mest intressanta miljöerna av det här slaget i Västerbottens län.

Kontaktperson: Carina Zakrisson